Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Teatr Układ Formalny"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
667 700 947
Adres rejestrowy
Ulica
Legnicka 65
Kod pocztowy
54-206
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000643015
REGON
36568556400000
NIP
894-30-87-237
Rok powstania
2016
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest animacja społeczno-kulturalna ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki, wspieranie przedsiębiorczości związanej ze sztuką i kulturą oraz promocja Wrocławia i regionu. Fundacja ma także na celu wszelką pomoc w rozwoju i doskonaleniu osobistym człowieka.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

W zakres działalności odpłatnej pożytku publicznego wchodzi: A) powołanie zespołu teatralnego, B) produkcję i realizację projektów artystycznych oraz widowiskowych, C) stworzenie zaplecza materialno-technicznego, D) prezentację i popularyzację dorobku teatralnego, E) organizowanie pokazów praktycznych, F) budowanie partnerskiej sieci współpracy i wymiany pomiędzy środowiskami artystycznymi w kraju i za granicą, G) prowadzenie badań, H) realizację projektów edukacyjnych, seminariów, konferencji i sesji naukowych, I) prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej, J) promowanie różnych form edukacji kulturalnej i inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze, K) działania animacyjne i arteterapeutyczne, L) aktywizację i promocje twórczości, animowanie nowych środowisk twórczych, M) promocję i opiekę nad artystami, w szczególności młodego pokolenia, N) realizację projektów odwołujących się do wielokulturowości Europy i różnorodności współczesnych kultur tradycyjnych, O) pozyskiwanie środków budżetowych lokalnych, krajowych, unijnych, oraz sponsorów i darczyńców, P) inną działalność jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z celami Fundacji.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Piotr Torchała, Prezes
Przemysław Furdak, Wiceprezes
Maciej Rabski, Sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej