Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Stowarzyszenie Biskupia Górka
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
514 452 631
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
dyżury: każdy piątek w godz. 18.00 - 20.00
Ulica
Biskupia 4
Kod pocztowy
80-875
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000642851
REGON
36570282500000
NIP
583-32-18-346
Rok powstania
2016
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju Biskupiej Górki w Gdańsku i jej promocji oraz wspomaganie wszelkich tego typu starań.

Celami Stowarzyszenia są:
a/ ochrona i promocja unikalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Biskupiej Górki,
b/ krzewienie i popularyzacja wiedzy o Biskupiej Górce i Gdańsku wśród mieszkańców i turystów,
c / upamiętnianie wybitnych postaci, miejsc i wydarzeń związanych z Biskupią Górką,
d/ działalność na rzecz zachowania walorów historycznej architektury i ładu przestrzennego Biskupiej Górki, jej zabytków i dzieł sztuki. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
e/ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na Biskupiej Górce,
f/ kreowanie pozytywnego wizerunku Biskupiej Górki,
g/ pomoc w rozwijaniu społecznej aktywności mieszkańców Biskupiej Górki, szczególnie osobom z grup słabo reprezentowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
h/ propagowanie idei samorządności w miejscu zamieszkania,
i/ działanie edukacyjne na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
j/ działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
k/ wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego,
l/ włączanie mieszkańców w procesy demokratyczne, budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
ł/ działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej do rozwoju społeczno-obywatelskiego,
m/ dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego,
n/ współudział w kształtowaniu rozwoju miasta.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
hobby
film
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej