Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
518 922 981
Adres rejestrowy
Ulica
Sarmacka 17 lok. 70
Kod pocztowy
02-972
Miejscowość
Warszawa-Wilanów
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wilanów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000639662
REGON
36552325800000
NIP
951-24-20-023
Rok powstania
2016
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Kim jesteśmy?

Grupa rodziców aktywnie wspierająca rodziny dotknięte problematyką chorób atopowych i budująca narzędzia do komunikacji wewnątrz środowiska rodziców, jak i na zewnątrz-z profesjonalną grupą lekarzy alergologów i dermatologów w Polsce.

Dlaczego powstało Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych?

Powołanie Stowarzyszenia wynika z narastających potrzeb i wyzwań, jakie przed rodzinami stawia codzienność w zmaganiu się z chorobami atopowymi. Koszty leczeń, jak również trud w zapewnieniu właściwych preparatów, w połączeniu z niską świadomością społeczną w zakresie chorób skóry i alergii, powodują osamotnienie i zagubienie w walce z zaostrzającymi się skutkami chorób atopowych. Stowarzyszenia stanowi o rzetelnej pomocy i wsparciu dla rodzin, oraz fachowym doradztwie i dialogu ze środowiskiem lekarskim.

Dlatego też jako Stowarzyszenie stawiamy sobie następujące cele:

  • promowanie wiedzy w zakresie polepszania komfortu życia osób dotkniętych chorobami atopowymi, alergiami oraz ich rodzin
  • upowszechnianie wiedzy na temat chorób atopowych w społeczeństwie i w środowisku opiekunów dzieci z atopią: wychowawców przedszkolnych, nauczycieli szkolnych jak również wśród kadry medycznej dziedzin pokrewnych (alergologii, dermatologii, psychologii i pediatrii)
  • udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy, pielęgniarek oraz innych specjalistów - ochrony zdrowia w zakresie chorób atopowych
  • współpracę z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu wiedzy w dziedzinie atopii w kraju
  • organizację, współorganizowanie i wspieranie konferencji, szkoleń, spotkań, seminariów oraz wykładów związanych z chorobami atopowymi
  • promowanie działalności dobroczynnej, charytatywnej oraz pomocy społecznej, zwłaszcza w zakresie finansowego, rzeczowego oraz informacyjnego wspierania rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej
  • promowanie i organizowanie wolontariatu
  • organizowanie własnych form rekreacji, turystyki oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych dotkniętych chorobami atopowymi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej