Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Śląska Sieć 3 Sektora
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
793 638 269
Adres rejestrowy
Ulica
Mikołaja Kopernika 14
Kod pocztowy
40-064
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000637280
REGON
36545401400000
NIP
6342873208
Rok powstania
2016
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Związek Stowarzyszeń Śląska Sieć 3 Sektora to forum współpracy, wymiany opinii i zasobów pomiędzy śląskimi organizacjami pozarządowymi, które będzie obejmowało całe województwo śląskie. Stowarzyszenie zostało powołane w 2015 r. jako związek stowarzyszeń, a jego członkami założycielami są: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Wspólnota Amazonek Ostoja, Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dziennikarstwa Obywatelskiego oraz Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą "Razem". Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS 23 kwietnia 2015 r. i od tego czasu do Stowarzyszenia dołączyło kolejne 35 podmioty z 21 powiatów województwa śląskiego. 22 września 2016 r. nastąpiła "rewolucja w Sieci". KRS wymienił nam numer, numer NIP i Regon. Bo tak. Z KRS się nie dyskutuje.

Głównym celem działania i powołania Związku jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kolejny cel działania to wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie i inspirowanie rozwoju organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych.

Członkowie Związku współpracują bazując na wspólnych zasadach, celach i wartościach oraz działając w oparciu o wysokie standardy formalno-prawne, przejrzystości i etyczne. Od kwietnia 2015 r. Sieć współpracowała przy organizacji: Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych, które odbyło się w maju br. w Zabrzu, uczestniczyła w konsultacjach społecznych 6 aktów prawnych oraz wypracowała 4 rekomendacje zmian prawnych.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
24.07.2017
Społecznicy to różnorodna grupa, która organizuje naprawdę dużo inspirujących i szalenie ciekawych działań. Działań, o których często nikt, nic nie wie. Społecznicy świetnie budują relacje osobiste – offline, a dodatkowo często mają prywatne profile oraz profil organizacji lub akcji społecznej na FB i... myślą, że to wystarczy.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Prowadzimy szkolenia i wspieramy organizacje w przygotowaniu i obsłudze projektów.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Agnieszka Budzyńska, Przewodnicząca Zarządu
Agnieszka Pryca, Członek Zarządu
Agata Gnat, Członek Zarządu
Barbara Zastawna, Członek Zarządu
Katarzyna Breczko, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej