Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Fundacja Współpracy Polsko - Ukraińskiej "U-WORK"

Fundacja Współpracy Polsko - Ukraińskiej "U-WORK"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 868 805
Adres rejestrowy
Ulica
Batorego 2 lok. 28
Kod pocztowy
31-135
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000627372
REGON
36496016900000
NIP
6762510398
Rok powstania
2016
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja prowadzi darmowe konsultacje dla obcokrajowców w zakresie prowadzenia firmy, pracy, życia.

PRACA

Fundacja U-Work w ramach działalności Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców i nie tylko aktywnie pomaga migrantom w sprawach legalizacji pracy. Procedura zatrudnienia cudzoziemców w wielu kwestiach różni się od procesu zatrudnienia obywateli polskich. To powoduje, że pracodawcy polscy zderzają się z problemami w przyjmowaniu do pracy obcokrajowców. Nie są świadomi tego, że dla legalnego zatrudnienia osoby z zagranicy nie wystarczy jedynie podpisać umowę o pracę. W tej sytuacji niezbędne jest wyrobienie dodatkowych dokumentów, takich jak zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi uzyskiwane w Urzędzie Pracy. Żeby pomóc zarówno pracodawcom jak i pracownikom, Fundacja nadaje konsultacje i wsparcie prawne w zakresie legalizacji pracy, informuje pracowników z zagranicy o ich prawach i obowiązkach w pracy, o dokumentach niezbędnych dla legalnego zatrudnienia oraz działaniach, które trzeba podjąć z obu stron, żeby ta praca była legalna. W bardziej skomplikowanych sytuacjach pomagamy w napisaniu skarg do Państwowej Inspekcji Pracy. W szczególnie trudnych przypadkach nasz prawnik asystuje w złożeniu pozwu do Sądu Pracy. Także organizujemy spotkania tematyczne w zakresie legalizacji pracy oraz konsultacje z ekspertami PIP.

INTEGRACJA

Migracja do Polski jest zjawiskiem, które dopiero od niedawna staje się przedmiotem pogłębionej refleksji. Wśród cudzoziemców, którzy docierają do naszego kraju, przeważają przybysze z państw byłego ZSRR, głównie Ukraińcy i Białorusini. Jednym z kluczowych zagadnień interdyscyplinarnego obszaru dotyczącego międzynarodowych przepływów ludności jest sprawa dostosowania osób nowo przybyłych do polskiej kultury i również obywateli Polski do obcowania z przedstawicielami odmiennych kultur. Z jednej strony imigranci muszą nauczyć się żyć w społeczeństwie, do którego przybyli. Z drugiej, obecność przedstawicieli innej kultury zmusza autochtonów do zmiany swoich własnych reguł społecznych. Proces ten nazywa się integracją i jest warunkiem uniknięcia konfliktów między napływającymi a społecznościami, które goszczą imigrantów.

FIRMA/BIZNES

Misją Fundacji U-Work jest wspieranie i wspomaganie obcokrajowców w zakładaniu i prowadzeniu biznesu w postaci działalności gospodarczej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach swojej działalności udzielamy informacji o warunkach zakładania firmy oraz wymogach, które mają spełniać cudzoziemcy. Również asystujemy w procesie rejestracji elektronicznej firmy i wpisu do ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego. Przy okazji pomagamy w uzyskaniu numeru PESEL oraz przy założeniu profilu w E-PUAP.

STUDENCI

Misja Fundacji U-Work również polega w aktywnym wspieraniu studentów, przyjeżdżających do Polski na studia oraz osób zainteresowanych studiowaniem na uczelniach polskich. W ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba studentów z zagranicy. Nowo przybyłe osoby na początku mają problemy z adaptacją, nie wiedzą jak sobie poradzić w nieznanym mieście i w warunkach obcej kultury. Więc, zadaniem Fundacji jest pomóc studentom w dostosowaniu się do nowego środowiska. Jest ono realizowane poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, podczas których opowiadamy o prawach i obowiązkach obcokrajowców w Polsce, o możliwościach rozwoju dla studentów, o tym jak załatwić podstawowe sprawy życiowe; poprzez wydawanie drukowanego informatora „Nowi krakowianie poznają swoje miasto”, w którym znalazła się informacja o tym jak „przeżyć” pierwsze tygodnie na uczelni, jak posługiwać się komunikacją miejską, gdzie tanio zjeść lub zrobić ksero, do którego właściwego urzędu się udać, jak wziąć udział w programach wymiany studenckiej. Fundacja również oferuje praktyki studenckie i programy wolontariackie, podczas których można otrzymać doświadczenie pracy w wielokulturowym zespole oraz nabyć korzystnej wiedzy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wsparcie zawodowe osób dorosłych
integracja, adaptacja w Polsce
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej