Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Fundacja American Councils For International Education

Fundacja American Councils For International Education
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
530 097 051
Telefon
533 353 597
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Nowogrodzka 38 lok. 1
Kod pocztowy
00-691
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000612180
REGON
36419719900000
NIP
7010567002
Rok powstania
2016
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Chcesz spędzić rok szkolny w USA?

Weź udział w Programie FLEX

Biuro American Councils w Polsce zostało otwarte w 2015 roku. Znajdujemy się w studenckim centrum Warszawy, w zabytkowym budynku w sąsiedztwie pełnym przyjemnych kawiarni.

Obecnie naszym głównym programem jest Future Leaders Exchange (FLEX), nasza działalność w Polsce naprawdę rozpoczęła się w 2008 roku od uruchomienia programu US-Poland Parliamentary Exchange, który stanowił część odchodów 90 lat stosunków dyplomatycznych między Polską a USA.

Nasze biuro współpracuje z szeroką siecią lokalnych partnerów w zakresie szkoleń i edukacji. Ściśle współpracujemy również z Ambasadą USA w Warszawie, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Edukacji.

O American Councils

American Councils for International Education współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami, instytucjami jak również rządami krajów, dla których ważne są wartości niesione poprzez wymianę międzykulturową, naukę jżzyków oraz czy rozwój zawodowy.

Od 1974 roku nasza oferta edukacyjna skierowana jest do 90 krajów ważnych dla bezpieczeństwa narodowego, dobrobytu i pokoju. Nasze programy są poparte dokładnymi badaniami, tak aby zapewnić ich jakość i integralność. Spektrum naszych uczestników jest bardzo szerokie: od uczniów szkół średnich, po studentów studiów doktoranckich jak również doświadczonych profesjonalistów.

Do tej pory w naszych inicjatywach uczestniczyło ponad 94 000 osób, w tym również byli to głowy państw, ministrów, członkowie parlamentów, ambasadorzy i prezesi międzynarodowych korporacji.

Misja

American Councils umacnia międzynarodowe więzi i wzajemne zrozumienie poprzez doskonalenie w wymianie akademickiej, zawodowej i kulturalnej, nabywaniu języka, rozwoju edukacji i badaniach.

Wizja

Umożliwiać osobom i instytucjom podejmowanie wyzwań w zróżnicowanym i pełnym połączeń świecie.

Filozofia

Uważamy, że edukacja międzynarodowa powinna być dostępna dla wszystkich. Właśnie dlatego naszym celem jest rozwój badań naukowych i uczenia się ponadgranicznego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych opartych na kluczowych światowych językach, kulturach i regionach. Poprzez szkolenia międzynarodowe, wymianę kulturalną, naukę immersji i dyplomację publiczną poszerzamy indywidualne perspektywy i wspieramy rozwój osobisty i intelektualny. Na wielką skalę wysiłki te wzmacniają bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe, budują dobrobyt i promują pokój.

About

AC Poland, which opened in 2015, operates out of the capital city of Warsaw. Located within a student center of Warsaw, our office is located in historical building within the neighborhood full of pleasant cafes.

While our first major project is considered the Future Leaders Exchange (FLEX), a high school program, our work in Poland really began in 2008 with the launch of the US-Poland Parliamentary Exchange, which celebrated 90 years of US-Poland diplomatic relations.

Our office works with a wide network of local partners in training and education. We also work closely with the US Embassy in Warsaw, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Education.

About American Councils

The world’s most successful institutions and determined nations work with American Councils for International Education through cultural exchange, language training, and professional development.

Since 1974, our educational portfolio has grown to include 90 countries important to national security, prosperity, and peace. Our programs are backed by thorough research to ensure their quality and integrity. Our participants represent a spectrum of learners, from high school through the postdoctoral and professional level.

To date, we have built a community of more than 94,000 alumni, including national leaders, ministers, members of parliament, ambassadors, and CEOs.

Mission

American Councils strengthens international ties and mutual understanding through excellence in academic, professional and cultural exchange, language acquisition, educational development, and research.

Vision

Empower individuals and institutions to address challenges in a diverse and interconnected world.

Philosophy

We believe that international education should be accessible for all. That is why our focus is to advance scholarly research and cross-border learning through the design and implementation of educational programs grounded in key world languages, cultures, and regions. Through international training, cultural exchange, immersion learning, and public diplomacy, we broaden individual perspectives and foster personal and intellectual growth. On a grand scale, these efforts strengthen international and national security, build prosperity, and promote peace.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Szkolenia i wydarzenia
06.09.2022
Cała Polska
Bezpłatne
FLEX powstał w 1992 roku jako program wymiany kulturowej między USA a krajami byłego bloku wschodniego. Każdy finalista Programu FLEX mieszka z rodziną goszczącą dobrowolnie przyjmującą ucznia przez cały rok szkolny, aby lepiej poznać amerykańskie wartości, uczęszczać do szkoły średniej w USA i przybliżyć Amerykanom wiedzę o swoim ojczystym kraju. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny - jest on finansowany przez Departament Stanu USA!
Ogłoszenia
20.09.2022
Cała Polska
Organizacja oferuje pracę, współpracę
SUMMARY The account payable staff accountant functions associated with reviewing and processing payment requests. Essential duties include researching and resolving payment inquiries, reconciling staff advance accounts, process credit card transactions, and communicating with vendors as well as program staff. This position Assists the senior Account payable specialist as needed.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej