Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Nika
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
606 831 447
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 21D lok. 36
Kod pocztowy
05-520
Miejscowość
Konstancin-Jeziorna
Województwo
mazowieckie
Powiat
piaseczyński
Gmina
Konstancin-Jeziorna
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000603814
REGON
36381342000000
NIP
123-13-12-289
Rok powstania
2016
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja NIKA została powołana by realizować cele społecznie i gospodarczo użyteczne. A tak po ludzku? Wybraliśmy kilka równorzędnych priorytetów, które wytyczają kierunki naszego działania. Są to:

  1. Kultura i sztuka;
  2. Podtrzymywanie tradycji narodowych;
  3. Promocja zdrowia;
  4. Edukacja;
  5. Aktywizacja seniorów;
  6. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i wspólnot lokalnych.

Cele Fundacji NIKA

Fundacja podejmuje aktywność na polu szeroko rozumianego propagowania kultury, sztuki i działalności artystycznej. Koncentrujemy się na upowszechnianiu i pielęgnowaniu polskiej kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, jednak nie zapominamy o kulturze i sztuce światowej. Projekty realizowane w tym obszarze przybliżają odbiorcom te dziedziny, a także zachęcają do współuczestniczenia w praktycznych działaniach twórczych. Tworzymy ofertę aktywnego uczestnictwa w warsztatach szeroko rozumianego rękodzieła i zajęć typu DIY (Do Il Yourself). Wykorzystujemy różne materiały, włóczki, tkaniny, tworzywa, papier. Proponujemy kursy szycia i szydełkowania, robienia świec, mydeł, ozdób na różne okazje.

Kolejnym naszym kluczowym celem jest ochrona i promocja zdrowia. W pierwszej kolejności wspieramy chorych na migrenę, zabiegamy o poprawę ich sytuacji formalno-prawnej, o dostępność nowoczesnych terapii, o dostępność leków, wreszcie o zmianę postaw społecznych wobec osób dotkniętych tym schorzeniem. Ponadto dbamy o upowszechnianie wiedzy dotyczącej racjonalnego i zdrowego odżywiania, a także aktywnego stylu życia. Nasze zamierzenia w tym zakresie realizujemy prowadząc bliską współpracę z portalem internetowym www.ZielonyBambus.pl popularyzującym ideę tzw. slow life, a także holistycznego podejścia do człowieka. Szczególną uwagę przykładamy także do zaleceń dietetycznych dedykowanych poszczególnym schorzeniom.

Edukacja szkolna pozostaje lekko w tyle w stosunku do potrzeb dzisiejszego świata. Dużo się mówi o wielu niekorzystnych zjawiskach, jakie mają miejsce wśród dzieci i młodzieży takich jak uzależnienie od komputera, agresja, używki, brak autorytetów czy nieprzestrzeganie norm społecznych. No właśnie - wiele się mówi, mniej się robi. Pozostaje ogromny niezagospodarowany obszar emocji i potrzeb, które pozostają niezaspokojone. Tu widzimy swoją rolę.

Wydaje się, że w sferze aktywizacji seniorów zrobiono już wiele, jednak cały czas spora część tej grupy społecznej pozostaje w domach i nie uczestniczy w życiu społecznym lokalnych społeczności, jednocześnie żyjąc w poczuciu smutku i osamotnienia. Pragniemy wyeliminować to zjawisko. Dlatego podejmujemy próby proponowania seniorom coraz to nowych zajęć i aktywności, które mogą się dla nich okazać interesujące.

Ostatnim celem, jaki sobie stawiamy to działalność na rzecz organizacji pozarządowych i wspólnot lokalnych. Docelowo chcemy stworzyć i prowadzić MAL (Miejsce Aktywności Lokalnej) oraz współtworzyć i wspierać podmioty ekonomii społecznej.

Reklama

Zarząd

Barbara Sakowska, Prezes Zarządu
Mirosława Granowska, Członek Zarządu
Magdalena Sakowska, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej