Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy warto być OPP? Standardy, obowiązki, przywileje Wszystkie informacje w jednym miejscu. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
664 838 006
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Bankowy 2
Kod pocztowy
00-095
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000602951
REGON
36377613300000
NIP
5252648453
Rok powstania
2016
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

Autor/źródło: fundacjaibs.pl

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

Autor/źródło: fundacjaibs.pl

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

Autor/źródło: fundacjaibs.pl

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

Autor/źródło: fundacjaibs.pl

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

Autor/źródło: fundacjaibs.pl

Miniatura PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY
Miniatura PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY
Miniatura PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY
Miniatura PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY
Miniatura PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

MISJA

Wierzymy, że każdy człowiek powinien czuć się bezpieczny i żyć wolny od strachu. Jednak w dzisiejszym świecie rośnie poczucie niepewności i zagrożenia. Często prowadzi ono do polaryzacji opinii i uruchamia niebezpieczny proces radykalizacji zachowań. Potrzeba strategicznych działań prewencyjnych, opartych na eksperckiej wiedzy i doświadczeniu, by zwiększyć poziom naszego codziennego bezpieczeństwa.

W tym celu w Instytucie Bezpieczeństwa Społecznego (IBS) prowadzimy kompleksowe szkolenia i doradztwo m.in. dla szkół, samorządów, korporacji i mniejszych firm, policji i innych służb mundurowych, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na stadionach oraz klientów indywidualnych. Dzięki nam każdy ma szansę żyć w bezpieczniejszym otoczeniu, a dzieci dorastać w bezpiecznej szkole.

FUNDACJA

IBS jest wiodącą w Polsce organizacją zajmującą się tematyką bezpieczeństwa w społeczeństwie. Fundację tworzą praktycy – najlepsi w kraju eksperci i trenerzy, zajmujący się edukacją antyterrorystyczną i zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Są to m. in. byli żołnierze Jednostki Wojskowej GROM – uczestnicy misji zagranicznych i operacji antyterrorystycznych, byli policjanci i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W naszym gronie są także jedyni w Polsce eksperci do spraw przeciwdziałania radykalizacji, prawnicy, psycholodzy, specjaliści z zakresu tematyki praw człowieka oraz trenerzy kompetencji międzykulturowych. Obecnie dysponujemy grupą blisko 30 współpracowników i szkoleniowców.

Regularnie współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, np. Radicalisation Awareness Network (RAN) działającą w ramach Komisji Nasi eksperci zapewniali bezpieczeństwo podczas UEFA Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Działamy w oparciu o najnowsze światowe trendy z dziedziny bezpieczeństwa i przeciwdziałania radykalizacji. Byliśmy szkoleni przez międzynarodowych ekspertów i instruktorów z elitarnych jednostek sił specjalnych z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Nasi trenerzy są współautorami książek „Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Imprezy Masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki” oraz wielu artykułów specjalistycznych. Występujemy także często w roli ekspertów w mediach.

SZKOLENIA

Nasze szkolenia są innowacyjne i skuteczne, ponieważ jako jedyni w Polsce łączymy w nich kwestie bezpieczeństwa w społeczeństwie (edukacji antyterrorystycznej, zarządzania sytuacjami kryzysowymi) z rozpoznawaniem i zapobieganiem radykalizacji.

Podczas szkoleń kładziemy nacisk na ćwiczenie praktycznych umiejętności. Stosujemy różnorodne metody pracy, aby zmotywować uczestniczki i uczestników do wypracowania określonych postaw i zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Pierwsze kroki na polu szkoleniowym stawialiśmy już w 1999 roku, od tego czasu przeszkoliliśmy tysiące osób, które wysoko cenią jakość naszych programów edukacyjnych.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
30.10.2017
– Zdarza mi się zakładać z nauczycielami o to, czy w ich szkole występują symptomy świadczące o radykalizacji uczniów. Są przekonani, że nie. Wtedy wyciągam komórkę i pokazuję zdjęcia wlepek z nienawistną symboliką, które zrobiłem przed wejściem do szkoły – opowiada Jacek Purski, laureat tegorocznej nagrody „społeczny Nobel”, przyznawanej przez Fundację Ashoka*.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie: 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; 2) PKD 58.11.Z Wydawanie książek; 3) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 4) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 5) PKD 58.20 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 6) PKD 59.11 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; 7) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych; 8) PKD 63.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji; 9) PKD 63.9.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 10) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 11) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 12) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; 13) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; 14) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet); 15) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; 16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 17) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; 18) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; 20) PKD 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa; 21) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów ; 22) PKD 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 23) PKD 85.5. Pozaszkolne formy edukacji; 24) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 25) PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza; 26) PKD 91.03. Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych; 27) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem; 28) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 29) PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców; 30) PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych; 31) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

SZKOLENIA Nasze szkolenia są innowacyjne i skuteczne, ponieważ jako jedyni w Polsce łączymy w nich kwestie bezpieczeństwa w społeczeństwie (edukacji antyterrorystycznej, zarządzania sytuacjami kryzysowymi) z rozpoznawaniem i zapobieganiem radykalizacji. Podczas szkoleń kładziemy nacisk na ćwiczenie praktycznych umiejętności. Stosujemy różnorodne metody pracy, aby zmotywować uczestniczki i uczestników do wypracowania określonych postaw i zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Pierwsze kroki na polu szkoleniowym stawialiśmy już w 1999 roku, od tego czasu przeszkoliliśmy tysiące osób, które wysoko cenią jakość naszych programów edukacyjnych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
badania naukowe

Zarząd

Jacek Purski, Prezes
Jacek Mazurczak, Przewodniczący Rady
Andrzej Kruczyński, Wiceprezes
Dariusz Matera, Wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
42 1140 2004 0000 3902 7610 0354
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej