Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Rubin
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
697 274 239
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Umińskiego Władysława 26 lok. 57
Kod pocztowy
03-984
Miejscowość
Warszawa-Praga-Południe
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wawer
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000599697
REGON
36370727300000
NIP
113-29-02-533
Rok powstania
2016
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja zrzesza ludzi, którzy poszukują niestandardowych metod pomagania innym poprzez wspieranie w zmianie postaw. Działamy na rzecz osób i społeczności lokalnych, a jednocześnie stale poszukujemy skutecznych i czasem nowatorskich rozwiązań w obszarze pomocy społecznej. Naszym głównym celem jest wypracowywanie skutecznych metod pomocy i systemowych rozwiązań w obszarze bezdomności, niepełnosprawności, polityki senioralnej, wobec innych grup marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także realizacja działań ukierunkowanych na zmniejszanie nierówności społecznych. Chcemy, by ludziom żyło się lepiej, szczególnie tym, którzy mają gorzej niż inni. Realizujemy działania takie jak "Teatr Forum" i "Żywa Biblioteka", a poprzez interwencję podejmowaną w przestrzeni społecznej staramy się wzmocnić jednostki społecznie najsłabsze. Nie prowadzimy placówek - współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami. Nie rozdajemy żywności i odzieży - pomagamy odzyskać poczucie godności i sprawstwa. Nie mówimy innym jak mają żyć - wspólnie się nad tym zastanawiamy, i wspólnie zastanawiamy się nad sensem świata.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach: a) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z), b) badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z), c) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), d) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z), e) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), f) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), g) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B), h) działalność agencji reklamowych (73.11.Z), i) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z), j) wydawanie książek (58.11.Z) k) pozostała działalność wydawnicza (58.19 Z), l) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z), m) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z), n) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), o) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z), p) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), q) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z).

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
animowanie działań wspólnot lokalnych
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Aneta Szarfenberg, Prezes Zarządu
Wiesław Jankowski, Członek Zarządu
Stefan Choiński, Członek Zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji