Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Integracji Społecznej "ProIntegro"

Fundacja Integracji Społecznej "ProIntegro"
Kontakt
Telefon
692 921 519
Adres rejestrowy
Ulica
Ks. Merkleina 30
Kod pocztowy
84-120
Miejscowość
Władysławowo
Województwo
pomorskie
Powiat
pucki
Gmina
Władysławowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000593143
REGON
36339586200000
NIP
587-17-05-775
Rok powstania
2016
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Integracji Społecznej "Zrozumieć Świat" powstała jako płaszczyzna działań i współpracy na rzecz ludzi zagrożonych marginalizacją.

Działania Fundacji obejmują:

  • działalność charytatywną, pomocową i edukacyjną, polegająca na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, promocji zdrowia, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży ciężko lub nieuleczalnie chorej, z dysfunkcjami rozwojowymi, pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań i opracowań naukowych w następujących dziedzinach życia społecznego, to jest w ochronie praw i wolności dzieci i młodzieży, ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej i zdrowotnej;
  • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży w celu ich prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego oraz stawania się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa;
  • popularyzację idei mediacji rodzinnej i społecznej;
  • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację oraz wyrównywanie szans dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • tworzenie form dziennej i całodobowej opieki nad dziećmi i dorosłymi;
  • działanie na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
  • współpracę z organizacjami i działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej