Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Kolejowa "Stacja Lubsko/Sommerfeld"

Fundacja Kolejowa "Stacja Lubsko/Sommerfeld"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Przemysłowa 49
Kod pocztowy
68-300
Miejscowość
Lubsko
Województwo
Lubuskie
Powiat
Żarski
Gmina
Lubsko
Gmina
Lubsko
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000588862
REGON
36309136900000
NIP
928-20-82-768
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań: -ochrona dziedzictwa kolei oraz zabytków kolejowych, zagospodarowywanie ich oraz ochrona; -promocja kolei; -kultywowanie tradycji kolejowych oraz regionu Łużyc a zwłaszcza Lubska; -prowadzenie i organizacja turystyki kolejowej; -promocja Lubska i Łużyc oraz kultywowanie tradycji oraz przybliżanie historii regionu; - tworzenie muzeów i skansenów; -szeroko pojęty regionalizm i rozwój regionu, miasta Lubska ze szczególnym uwzględnieniem turystyki oraz transportu jak i potencjału przy uwzględnieniu historii i tradycji oraz znaczenia regionu oraz naszego miasta na rzecz którego działamy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
transport
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
Reklama

Zarząd

Robert Kotowski, prezes Zarządu, fundator
Iwona Zienkiewicz, I wiceprezes Zarządu
Krzysztof Grula, II wiceprezes Zarządu
Marcin Łaś, przewodniczący Rady Fundacji
Natalia Oporowska, członek Rady Fundacji
Paulina Oporowska, członek Rady Fundacji

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji