Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Sokół" w Bodzanowie

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Sokół" w Bodzanowie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Strona na Facebooku
Kanał na YouTube
Adres rejestrowy
Ulica
Bankowa 7
Kod pocztowy
09-470
Miejscowość
Chodkowo
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Płocki
Gmina
Bodzanów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000590804
REGON
36325502600000
NIP
774-32-26-113
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
28
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawą naszego działania jest tradycja, w sercach mamy muzykę, sztukę, kulturę i przede wszystkim sport, który daje nam zadowolenie, zdrowie, budzi naszą aktywność fizyczną, pozwala spotykać ciekawych ludzi i nawiązywać nowe przyjaźnie.

Tym się zajmujemy:

 • promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • działalność na rzecz rodziny,
 • ochrona środowiska i przyrody, działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
 • działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym oraz w wieku emerytalnym, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
 • działania w zakresie pomocy społecznej,
 • działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej,
 • działalność charytatywna,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych i kulturalnych, przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną,
 • promowanie i działanie w zakresie arteterapii.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Zarząd

Mirosława Żaglewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Zdzisław Leszczyński, Vice Prezes Zarządu
Bogusława Bartczak, Skarbnik
Wanda Jakubowska-Nowacka, Sekretarz
Paulina Bogiel-Szafaryn, Członek Zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji