Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Sokół" w Bodzanowie

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Sokół" w Bodzanowie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Bankowa 7
Kod pocztowy
09-470
Miejscowość
Chodkowo
Województwo
mazowieckie
Powiat
płocki
Gmina
Bodzanów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000590804
REGON
36325502600000
NIP
7743226113
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
28
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawą naszego działania jest tradycja, w sercach mamy muzykę, sztukę, kulturę i przede wszystkim sport, który daje nam zadowolenie, zdrowie, budzi naszą aktywność fizyczną, pozwala spotykać ciekawych ludzi i nawiązywać nowe przyjaźnie.

Tym się zajmujemy:

 • promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • działalność na rzecz rodziny,
 • ochrona środowiska i przyrody, działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
 • działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym oraz w wieku emerytalnym, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
 • działania w zakresie pomocy społecznej,
 • działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej,
 • działalność charytatywna,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych i kulturalnych, przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną,
 • promowanie i działanie w zakresie arteterapii.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Zarząd

Mirosława Żaglewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Zdzisław Leszczyński, Vice Prezes Zarządu
Bogusława Bartczak, Skarbnik
Wanda Jakubowska-Nowacka, Sekretarz
Paulina Bogiel-Szafaryn, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej