Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja NTM
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Pszenna 44b
Kod pocztowy
10-833
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
Warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Gmina
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000585740
REGON
36296249000000
NIP
739-38-79-836
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja NTM została założona w celu propagowania leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu innowacyjnymi, minimalnie inwazyjnymi metodami. Celem fundacji jest między innymi przeprowadzenie pilotażowych badań skuteczności i bezpieczeństwa nowoczesnych metod.

Według statutu celami Fundacji jest działalność:

 1. naukowa i naukowo-techniczna,
 2. oświatowa, medialna w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 3. wychowawcza,
 4. kulturalna,
 5. charytatywna,
 6. w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 7. polegająca na ochronie środowiska,
 8. dobroczynna i opiekuńcza,
 9. międzynarodowa w zakresie działalności społecznie użytecznej,
 10. polegająca na ochronie zdrowia i pomocy społecznej,
 11. w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz promowania ratownictwa,
 12. polegająca na świadczeniu pomocy prawnej,
 13. wspierająca powstawanie i rozwój działalności gospodarczej,
 14. polegająca na wspieraniu różnorodnych form aktywności społecznej,
  15.polegająca na inicjowaniu i wspieraniu nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,
 15. polegająca na propagowaniu wykorzystania nowoczesnych technologii.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Według § 12 punkt 4 Statutu, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: -Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, -Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, -Działalność agencji reklamowych, -Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, -Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, -Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, -Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
rehabilitacja, terapia
usługi medyczne
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
porządek, bezpieczeństwo publiczne
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Robert Jurga, Prezes Zarządu
Paulina Malarkiewicz, Przewodnicząca Rady Fundacji
Marta Abramska, Członkini Rady Fundacji
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji