Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja Volto Amore
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
794 306 302
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
w godz. 9.00 - 17.00
Ulica
Sokolska 78
Kod pocztowy
40-086
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000576148
REGON
36260317500000
NIP
1132895804
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2019
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundamentem działania Fundacji jest pasja. Ludzie, którzy ją tworzą i których zapraszamy do współpracy działają z potrzeby serca, z ogromną wrażliwością i empatią. Stawiamy na świadomość, kreatywność i wyobraźnię. To sprawia, że jesteśmy skuteczni i efektywni. Wszystkie nasze działania, kampanie i projekty przygotowujemy w dialogu i współpracy opartych na relacjach, które dają nam siłę i energię do konsekwentnej pracy. Nasze motto to: Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz! oraz Naprawdę nic nie muszę! To ważne dla nas źródła inspiracji i motywacji. Przekonani o potrzebie świadomego życia, sami podążamy różnymi ścieżkami rozwoju osobistego oraz zapraszamy innych, proponując różne formy rozwoju i zmiany. Idea Fundacji to: DZIAŁAMY – INSPIRUJEMY – WSPIERAMY.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
muzyka
teatr
film
taniec
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
stypendia
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wspieranie ekonomii społecznej
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Bogusław Barański, Prezes Zarządu
Piotr Olszewski, Wiceprezes Zarządu
Joanna Seget, Wiceprezes Zarządu
Justyna Różewicz - Suszczyńska, Wiceprezes Zarządu
Marcin Suszczyński, Wiceprezes Zarządu
Dorota Osman, Przewodnicząca Rady
Ewelina Bielec, Wiceprzewodnicząca Rady
Marek Kalloch, Wiceprzewodniczący Rady
Bogna Zemla, Wiceprzewodnicząca Rady
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
94 11402 0040 0003 2027 5982 973
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej