Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Step By Step Szkolenia-Terapia-Edukacja-Profilaktyka

Fundacja Step By Step Szkolenia-Terapia-Edukacja-Profilaktyka
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
734 456 661
Telefon
735 997 247
Adres rejestrowy
Ulica
Władysława Okińskiego 4 lok. 84
Kod pocztowy
02-115
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000574540
REGON
36247187400000
NIP
701-05-06-213
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja STEP BY STEP powstała we wrześniu 2015 roku. Jej założycielami są osoby z dużym doświadczeniem własnym i zawodowym z zakresie uzależnień.

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego.

Zakres obejmowany przez cele statutowe i działalność Fundacji:

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrównania szans tych osób i rodzin
 • Działalność na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Działalność charytatywna
 • Ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowywanie
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz spędzanie przez nie wolnego czasu
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym jej formom i przejawom w społeczeństwie
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienie i ochrony praw dziecka
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Upowszechnienie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • Działalność na rzecz osób uwięzionych i opuszczających zakłady karne
 • Działalności na rzecz osób bezdomnych oraz prowadzenie mieszkań treningowych dla nich
 • Udzielania poradnictwa prawnego oraz poszerzania wiedzy z zakresu przestrzegania prawa
 • Działalność wydawnicza, promocyjna i popularyzatorska
 • Prowadzenie programów korekcyjnych, służących przywracaniu ról społecznych osobom, które dążą do powrotu do społeczeństwa
 • Działania na rzecz niwelowaniu różnic społecznych
 • Działalność na rzecz organizacji rządowych, samorządowych, pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku

Główne działania fundacji:

 • terapia uzależnień chemicznych i behawioralnych
 • terapia współuzależnienia
 • terapia DDA
 • terapia przemocy ( dla osób doznających przemocy oraz dla sprawców przemocy)
 • profilaktyka uzależnień
 • profilaktyka przemocy
 • działania integracyjne międzypokoleniowe
 • działania na rzecz wspólnot lokalnych
 • warsztaty, szkolenia, edukacja, psychoedukacja
 • podejmowanie działań w odpowiedzi na zapotrzebowanie Urzędu Dzielnicy lub Urzędu Miasta Warszawy
 • uczestnictwo w promocji wolontariatu
 • prowadzenie Klubu Integracji w tym środowiskowego domu pomocy osobom starszym oraz klubu abstynenta.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
15.05.2017
Na Pradze Południe po raz pierwszy otwarto dla wszystkich zainteresowanych Klub Integracyjny. Cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, odbywają się tam bezpłatne grupy wsparcia i warsztaty edukacyjne oraz konsultacje dedykowane osobom uzależnionym oraz ich bliskim. Każdy chętny może zasięgnąć porady anonimowo. Jest to także jedyne miejsce w Warszawie, w którym mogą nieodpłatnie otrzymać pomoc osoby uzależnione z Ukrainy czy Rosji.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej