Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Step By Step Szkolenia-Terapia-Edukacja-Profilaktyka

Fundacja Step By Step Szkolenia-Terapia-Edukacja-Profilaktyka
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
734 456 661
Telefon
735 997 247
Adres rejestrowy
Ulica
Władysława Okińskiego 4 lok. 84
Kod pocztowy
02-115
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000574540
REGON
36247187400000
NIP
701-05-06-213
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja STEP BY STEP powstała we wrześniu 2015 roku. Jej założycielami są osoby z dużym doświadczeniem własnym i zawodowym z zakresie uzależnień.

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego.

Zakres obejmowany przez cele statutowe i działalność Fundacji:

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrównania szans tych osób i rodzin
 • Działalność na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Działalność charytatywna
 • Ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowywanie
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz spędzanie przez nie wolnego czasu
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym jej formom i przejawom w społeczeństwie
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienie i ochrony praw dziecka
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Upowszechnienie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • Działalność na rzecz osób uwięzionych i opuszczających zakłady karne
 • Działalności na rzecz osób bezdomnych oraz prowadzenie mieszkań treningowych dla nich
 • Udzielania poradnictwa prawnego oraz poszerzania wiedzy z zakresu przestrzegania prawa
 • Działalność wydawnicza, promocyjna i popularyzatorska
 • Prowadzenie programów korekcyjnych, służących przywracaniu ról społecznych osobom, które dążą do powrotu do społeczeństwa
 • Działania na rzecz niwelowaniu różnic społecznych
 • Działalność na rzecz organizacji rządowych, samorządowych, pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku

Główne działania fundacji:

 • terapia uzależnień chemicznych i behawioralnych
 • terapia współuzależnienia
 • terapia DDA
 • terapia przemocy ( dla osób doznających przemocy oraz dla sprawców przemocy)
 • profilaktyka uzależnień
 • profilaktyka przemocy
 • działania integracyjne międzypokoleniowe
 • działania na rzecz wspólnot lokalnych
 • warsztaty, szkolenia, edukacja, psychoedukacja
 • podejmowanie działań w odpowiedzi na zapotrzebowanie Urzędu Dzielnicy lub Urzędu Miasta Warszawy
 • uczestnictwo w promocji wolontariatu
 • prowadzenie Klubu Integracji w tym środowiskowego domu pomocy osobom starszym oraz klubu abstynenta.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej