Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja Modrak
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
733 122 092
Adres rejestrowy
Ulica
Wróble 24
Kod pocztowy
88-150
Miejscowość
Wróble
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
inowrocławski
Gmina
Kruszwica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000574149
REGON
36240764600000
NIP
556-27-60-397
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Modrak powstała w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Kujaw.

Do celów statutowych Fundacji należy:
1) aktywizacja społeczności lokalnej,
2) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
3) upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze regionu,
4) poszerzanie grona miłośników regionu,
5) wzmacnianie więzi ludności z małą ojczyzną oraz pielęgnowanie jej tradycji,
6) poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich promocja,
7) promocja ekologii i ochrona środowiska naturalnego;
8) pielęgnowanie, badanie i promocja dziedzictwa kulturowego;
9) działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców;
10) rozwój przedsiębiorczości oraz promocja i organizacja wolontariatu;
11) działalność wydawnicza;
12) walka z wykluczeniem cyfrowym mieszkańców obszarów wiejskich;
13) wspomaganie wychowania i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz organizowanie dla nich różnych form wypoczynku;
14) wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami;
15) wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa,
16) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w Polsce i poza jej granicami,
17) działalność charytatywna,
18) upowszechnianie postawy patriotycznej i rozwój świadomości narodowej,
19) ochrona dziedzictwa mniejszości etnicznych i religijnych,
20) organizacja i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
21) upowszechnianie dostępu do sztuki,
22) organizowanie działalności kulturalnej,
23) wspieranie obronności państwa oraz porządku publicznego,
24) wspomaganie rozwoju demokracji, praw obywatelskich i praw dziecka,
25) pomoc Polonii i Polakom poza granicami kraju,
26) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
27) promocja Polski za granicą,
28) współpraca i wspieranie innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej