Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie "21"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Ulica
Cała 13
Kod pocztowy
97-300
Miejscowość
Piotrków Trybunalski
Województwo
łódzkie
Powiat
Piotrków Trybunalski
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000562366
REGON
36179414400000
NIP
7712881621
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2020
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Autor/źródło: S21

Autor/źródło: PAS

Miniatura
Miniatura

Wesprzyj Stowarzyszenie "21"

wpłać darowiznę

Stowarzyszenie "21" jest zrzeszeniem o celach niezarobkowych i realizującym swoje cele głównie poprzez społeczną pracę jej członków. Głównymi kierunkami działania stowarzyszenia są działania związane z:

  • edukacją ekologiczną w zakresie ochrony klimatu i zasobów wody,
  • kultywowaniem pamięci historycznej i miejsc pamięci historycznej,
  • wspomaganiem innych organizacji działających w celach non-profit,
  • działalnością charytatywną na rzecz osób potrzebujących,
  • promocją zdrowia i zdrowego stylu życia.

Stowarzyszenie zrealizowało szereg projektów o charakterze edukacji ekologicznej, pamięci historycznej oraz utworzyło i prowadzi Piotrkowski Alarm Smogowy.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Piotrków Trybunalski, ale działalność prowadzona jest na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych możemy działać na terenie innych państw jak również prowadzić działalność gospodarczą i/lub oświatową.

Organami statutowymi Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Powyższe rozdzielenie funkcji w organizacji gwarantuje szeroko pojętą kontrolę wydatkowania środków oraz nadzór merytoryczny nad działalnością statutową.

Stowarzyszenie "21" od 2020 roku posiada status organizacji pożytku publicznego, tzw. status OPP. Jeżeli zatem popierasz nasze działania związane z edukacją ekologiczną oraz innymi charytatywnymi akcjami możesz przekazać nam swój 1%, przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

About

The "21" association is a non-profit association that pursues its goals mainly through the voluntary work of its members. The main activities of the association are activities related to:

  • environmental education in the field of climate protection and water resources,
  • cultivating historical memory and places of historical memory,
  • supporting other non-profit organizations,
  • charity work for people in need,
  • promoting health and a healthy lifestyle.

The association has implemented a number of environmental education and historical memory projects, and has created and runs the Piotrkowski Smog Alarm.

The headquarter of the Association is the City of Piotrków Trybunalski, but the activity is conducted throughout the Republic of Poland. For the implementation of the statutory goals, we can operate in other countries as well as conduct business and / or educational activities.

The statutory bodies of the Association are: the General Meeting of Members, the Management Board and the Audit Committee. The above, provides separation of functions in the organization, guarantees broadly understood control of spending funds and substantive supervision over statutory activities.

Association "21" from 2020 has the status of a public benefit organization, the so-called OPP status. Therefore, if you support our activities related to environmental education and other charity actions, you can give us your 1% with the annual income tax settlement.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną tylko w obszarze działalności pożytku publicznego, i tylko w przypadku kiedy istnieje konieczność wsparcia działań stowarzyszenia poprzez zapewnienie wkładu własnego w realizowanych projektach przez uczestników

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
sztuki wizualne, wzornictwo
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
krwiodawstwo
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
transport
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
19 8980 0009 2029 0096 2180 0001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej