Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mrągowska Spółdzielnia Socjalna Profit

Mrągowska Spółdzielnia Socjalna Profit
Kontakt
Telefon
732 577 440
Adres rejestrowy
Ulica
Giżycka
Kod pocztowy
11-700
Miejscowość
Mrągowo
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat
mrągowski
Gmina
Mrągowo
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Pierwsze piętro, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Spółdzielnia socjalna
KRS
0000491682
NIP
742-22-48-306
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasza misja: "Budujemy kapitał społeczny oparty na pracy i wiedzy".

Cele Spółdzielni:
a) przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową,
b) tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa,
c) działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
d) działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
e) prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego,f) działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Naszą główną działalnością wg PKD jest działalność obiektów kulturalnych. Działamy w obszarze kultury, ochrony środowiska i człowieka. Zrównoważony rozwój i pomoc społeczna. My animujemy otaczającą nas rzeczywistość społeczną, a także przyrodniczą.
Prowadzimy Wydawnictwo PROFIT i zajmujemy się działalnością reklamową.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej