Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Mrągowska Spółdzielnia Socjalna Profit
Kontakt
Telefon
732 577 440
Adres rejestrowy
Ulica
Giżycka
Kod pocztowy
11-700
Miejscowość
Mrągowo
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
mrągowski
Gmina
Mrągowo
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Pierwsze piętro, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Spółdzielnia socjalna
KRS
0000491682
NIP
742-22-48-306
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasza misja: "Budujemy kapitał społeczny oparty na pracy i wiedzy".

Cele Spółdzielni:
a) przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową,
b) tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa,
c) działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
d) działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
e) prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego,f) działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Naszą główną działalnością wg PKD jest działalność obiektów kulturalnych. Działamy w obszarze kultury, ochrony środowiska i człowieka. Zrównoważony rozwój i pomoc społeczna. My animujemy otaczającą nas rzeczywistość społeczną, a także przyrodniczą.
Prowadzimy Wydawnictwo PROFIT i zajmujemy się działalnością reklamową.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej