Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Bytomska Spółdzielnia Socjalna
Kontakt
Telefon
32 280 35 21
Telefon
504 900 074
Telefon
695 430 008
Adres rejestrowy
Ulica
Powstańców Warszawskich 14 lok. 34
Kod pocztowy
41-902
Miejscowość
Bytom
Województwo
śląskie
Powiat
Bytom
Dane rejestrowe
Forma prawna
Spółdzielnia socjalna
KRS
0000289137
REGON
24073949800000
NIP
626-28-80-086
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

  1. Celem Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.
  2. Celem Spółdzielni jest również, realizacja celów społecznych, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa. Spółdzielnia podejmuje działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.
  3. Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Prowadzone działania
Nasz wkład na rzecz mieszkańców polegać będzie na udzielaniu wszelakiej pomocy w wypełnianiu formularzy oraz na kontaktach z administracją publiczną. Zapraszamy wszystkich do kontaktowania się z Bytomską Spółdzielnią Socjalną. Wierzymy w rozwój, w możliwość działania dla dobra miasta i nas, mieszkańców.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
pośrednictwo pracy
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej