Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Uniwersytecka Poradnia Prawna przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytecka Poradnia Prawna przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
17 872 20 88
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Poradnia udziela pomocy począwszy od października do końca czerwca. Informacje dotyczące dokładnych terminów działalności, włączając w to przerwy świąteczne oraz harmonogram dyżurów można uzyskać dzwoniąc na nr kontaktowy Poradni.
Ulica
Plac Ofiar Getta 4/5 lok. 6
Kod pocztowy
35-002
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Uniwersytecka Poradnia Prawna jest kołem naukowym działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. UPP Rzeszów założona została w roku 1999 .
Głównym celem Poradni jest pomoc osobom niezamożnym w rozwiązywaniu problemów prawnych.

Naszymi Klientami są osoby, których nie stać na opłacenie profesjonalnej pomocy prawnej, pomagamy także osadzonym w zakładach karnych kontaktując się z nimi listownie. Współpracujemy z przedstawicielami zawodów prawniczych, którzy poszerzają nasze wiadomości o wiedz zdobytą w praktyce.

Klientem Poradni może zostać osoba która:

  • jest niezamożna, tzn. nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na pokrycie wynagrodzenia fachowego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego),
  • nie posiada w konkretnej sprawie, z którą zwraca się do Poradni fachowego pełnomocnika,
  • znająca i akceptująca zasady udzielania porad prawnych przez poradnię.

Sprawy przyjmowane są przez członków Poradni wyznaczonych do pracy w Sekretariacie. Po przyjęciu sprawy Sekretariat ją ewidencjonuje i przydziela określonemu zespołowi doradczemu.
W celu zarejestrowania się należy:

  • zadzwonić pod nr tel. 17 872 19 52
  • udać się do siedziby poradni tj. ul. Wyspiańskiego 4, pokój 09, 35-111 Rzeszów w godzinach jej urzędowania by zarejestrować się osobiście.

Udzielenie porady polega na pisemnym porządzeniu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w postaci opinii, jak również formułowaniu pism procesowych. Udzielając porady zespół przekazuje ją Klientowi na piśmie i dodatkowo wyjaśnia treść porady, starając się rozwiać pojawiające się wątpliwości.

Poradnia może odmówić podjęcia sprawy w przypadku:

  • gdy jest ona szczególnie zawiła,
  • stwierdzenia konfliktu interesów Klienta z interesami Poradni lub Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • gdy jest to sprawa pilna tzn. biegnie w tym przypadku termin do złożenia środka zaskarżenia, wniosku o uzasadnienie, sprzeciwu, wyznaczono rozprawę lub biegnie inny termin, którego niedotrzymanie może wywołać negatywne skutki prawne. W szczególności gdy termin ten nie przekracza 7 dni
  • stwierdzenia nielojalności Klienta, w szczególności, gdy nie przychodzi na umówione spotkania, nie kontaktuje się z zespołem prowadzącym sprawę
  • Klienta, którego zachowanie jest niezgodne z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego w szczególności przez działanie na szkodę poradni lub osób w niej pracujących.

Wszelkie informacje na temat Klientów są poufne. Studenci obowiązani są do zachowania ich tajemnicy nawet po zakończeniu pracy w Poradni.

Poradnia nie udziela informacji na temat podmiotów świadczących odpłatne usługi prawne.
Poradnia nie udziela porad droga elektroniczną.
Nie przyjmujemy oryginałów dokumentów, prosimy o dostarczenie kserokopii.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej