Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Żarska Spółdzielnia Socjalna
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
68 363 66 70
Telefon
68 363 66 70
Adres rejestrowy
Ulica
Żagańska 24
Kod pocztowy
68-200
Miejscowość
Żary
Województwo
lubuskie
Powiat
żarski
Gmina
Żary
Adres kontaktowy
Ulica
Podchorążych 27A
Kod pocztowy
68-200
Miejscowość
Żary
Dane rejestrowe
Forma prawna
Spółdzielnia socjalna
KRS
0000243407
REGON
08004927700000
NIP
928-19-55-728
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.
Celem jest również realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna oraz reintegracja zawodowa osób wykluczonych z rynku pracy.

Aktualnie prowadzone programy:

 1. Jesteśmy jedynym realizatorem w naszym województwie programu w ramach działania 1.3.1
 • Praca na rzecz Romów. Prowadzimy świetlicę dla dzieci romskich.
 1. "Jak założyć spółdzielnię socjalną" - odbiorcami są: osoby bezrobotne, osoby wykluczone z rynku pracy, urzędnicy PUP, WUP, MOPS i innych instytucji zajmujących się pomocom osobom bezrobotnym i wykluczonym. Pracujemy dla instytucji z całego kraju.
 2. Szkolenia Komputerowe dla osadzonych w Zakładzie Karnym oraz dla rynku otwartego.
 3. Szkolenia z zakresu aktywności osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach społecznych.
 4. Szkolenia przygotowujące do zawodu (przekwalifikowania) w zakresie:
 • warsztaty kulinarne
 • bukieciarstwo z podstawami florystyki
 • tipsy na żel i akryl dla kobiet osadzonych w zakładzie karnym
 • obsługa kasy fiskalnej
 • ekonomia społeczna a przedsiębiorstwa społeczne.

Działania prowadzone są na terenie całej Polski. Doradztwo dla innych spółdzielni prowadzone jest na terenie całego kraju poprzez własną stronę internetową: www.socjalna.pl

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej