Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Spółdzielnia Socjalna "DAGAZ"
Kontakt
Telefon
695 825 556
Adres rejestrowy
Ulica
Mazurska 68
Kod pocztowy
25-345
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Adres kontaktowy
Ulica
Seminaryjska 28A, skr. p
Kod pocztowy
25-359
Miejscowość
Kielce 14
Dane rejestrowe
Forma prawna
Spółdzielnia socjalna
KRS
0000442633
NIP
657-29-08-956
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowa działalność zogniskowana jest na poszukiwanie i tworzenie miejsc pracy dla osób z grup społecznie defaworyzowanych - czyli bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ponadto dywersyfikacja celów:

  • działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;
  • działalność wydawnicza oraz rozrywkowa i rekreacyjna;
  • działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, badaniem rynku i opinii publicznej;
  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  • działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa oraz działalność pocztowa i kurierska;
  • tworzenie i prowadzenie obiektów tury-stycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania - w tym dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych;
  • niespecjalistyczne sprzątanie; pomoc społeczna z zakwaterowaniem oraz działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana.

Prowadzenie akcji promujących ekologię, w tym także ochronę dziedzictwa naturalnego. Ponadto akcje aktywizujące lokalne społeczności do zacieśniania więzi, włączenie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w sprawach związanych z otoczeniem, w którym żyją.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
profilaktyka uzależnień
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej