Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Pogotowie Interwencji Społecznej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej)

Pogotowie Interwencji Społecznej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej)
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 622 96 33
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 16.00
Ulica
Nowogrodzka 7 lok. 14
Kod pocztowy
00-513
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody na półpiętrze
Dane rejestrowe
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

22 622 96 33

poniedziałek - czwartek 9.00 - 15.00

Pogotowie Interwencji Społecznej jest placówką specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz wszystkich tych, którzy znaleźli się w kryzysie, wywołanym utratą bezpiecznego schronienia. Prowadzona jest przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej.

Osoby w kryzysie bezdomności obejmujemy wsparciem z zakresu poradnictwa socjalnego, prawnego, edukacyjnego (poradnictwo prozdrowotne oraz działalność Otwartej Kuchni w zakresie bezpiecznego pozyskiwania żywności, przygotowywania posiłków, dbania o higienę osobistą), terapii uzależnień, psychologicznego, wsparciem rzeczowym, pomocą w wyrobieniu zdjęć do dokumentów, a w terenie pomocą streetworkerów (Śródmieście, Wola, Żoliborz, Bielany) i asystentów prozdrowotnych dla osób bezdomnych uzależnionych (Śródmieście, Wola, Żoliborz, Bielany, Targówek, Praga Północ, Praga Południe wraz z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga). Obecnie prowadzimy działania związane z podstawowym zabezpieczeniem socjalno-bytowym człowieka, jak również profilaktyczno-edukacyjnym. Nasze działania skierowane są na wsparcie informacyjne, interwencyjne i doraźne osób w kryzysie bezdomności. W tym roku uruchomiliśmy innowacyjne działanie związane z otworzeniem Otwartej Kuchni - przestrzeni dla osób bezdomnych, w której z pomocą edukatora mogą samodzielnie przygotować dla siebie posiłek. Zespół Pogotowia Interwencji Społecznej stara się, aby podejmowane działania koncentrowały się na długofalowej pracy z podopiecznym, zmierzającej do pełnego usamodzielnienia osoby, a nie tylko na doraźnym ratownictwie.

Przy realizacji programów Pogotowie współpracuje z kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, schroniskami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, prokuratorami, policją oraz innymi podmiotami ustawowo bądź statutowo zobowiązanymi do niesienia pomocy.

Pogotowie Interwencji Społecznej jest jedną z niewielu placówek pomocowych o takim profilu, świadczącą nie tylko pomoc doraźną, ale przede wszystkim koncentrującą się na działaniach zmierzających do przywrócenia osobie zdolności do aktywnego i samodzielnego życia w społeczeństwie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
poradnictwo specjalistyczne
porządek, bezpieczeństwo publiczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Kamila Suchenek-Maksiak, Członek Zarządu
Urszula Mroczek, Członek Zarządu
Halina Lamecka, Członek Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej