Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Pogotowie Interwencji Społecznej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej)

Pogotowie Interwencji Społecznej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej)
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 622 96 33
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 16.00.
Ulica
Nowogrodzka 7 lok. 14
Kod pocztowy
00-513
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody na półpiętrze.
Dane rejestrowe
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Pogotowie Interwencji Społecznej jest placówką specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz wszystkich tych, którzy znaleźli się w kryzysie, wywołanym utratą bezpiecznego schronienia.

Placówka działa na terenie Warszawy od 1993 r. Przez wiele lat funkcjonowała przy ul. Poznańskiej 13 lok. 5, a od 3 stycznia 2011 roku została przeniesiona na ul. Nowogrodzką 7 do lokalu nr 14. Jest prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej (wcześniejsza nazwa Organizacji - Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym).

Głównym działań Pogotowia Interwencji Społecznej jest:

 1. Udzielenie skutecznej i fachowej pomocy interwencyjnej i długofalowej osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.
 2. Przywrócenie osób wykluczonych społecznie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zakres działań podejmowanych w Pogotowiu Interwencji Społecznej:
Po zgromadzeniu i rozpoznaniu danych dot. osoby i sytuacji potrzebującego (wg opracowanej "karty usług PIS"), zainteresowany otrzymuje właściwą pomoc socjalną i prawną, a w wielu przypadkach także wsparcie psychologiczne.
Pomoc socjalna pozwala na m.in. na:

 • kwaterowanie potrzebujących w schronisku, noclegowni lub innym miejscu zapewniającym im dach nad głową;
 • wydawanie odzieży, bielizny osobistej, obuwia, środków higienicznych i leków;
 • prowadzenie poradnictwa, jak również świadczenie szerokiej informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy na terenie Warszawy i nie tylko;
 • uregulowanie sytuacji mieszkaniowej, w tym: wystąpienie o przydział lokalu socjalnego albo komunalnego, odwołanie od wyroku o eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego, przywrócenie zameldowania;
 • nawiązanie zerwanych więzi rodzinnych i odbudowa pozytywnych relacji;
 • pośredniczenie w pozyskiwaniu przez potrzebujących mebli, sprzętu RTV i AGD;
 • organizowanie okolicznościowych spotkań świątecznych wraz z wydawaniem paczek żywnościowo - higienicznych;
 • bezpłatne wyrabianie zdjęć dowodowych wraz z ukierunkowaniem na sprawne wyrobienie dokumentów;
 • udostępnianie telefonu i kserokopiarki dla załatwiania ważnych spraw osobistych;
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.
  Pomoc prawna - świadczona jest w kilku formach: poradnictwo, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie odwołań, opiniowanie próśb i wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń.
  Dodatkowo w sprawach podopiecznych podejmowane są bezpośrednie interwencje m.in. w urzędach.

Pogotowie Interwencji Społecznej stara się, aby podejmowane działania koncentrowały się na długofalowej pracy z podopiecznym, zmierzającej do pełnego usamodzielnienia osoby a nie tylko na doraźnym ratownictwie.

Działalność ratowniczo-usługowa obejmuje rocznie ok. 1000 osób. Dziennie przyjmujemy ok. 20 interesantów.

Pogotowie prowadzi odpowiedni rejestr i dokumentację, zarówno podopiecznych, jak i z przebiegu procesu ich readaptacji społecznej. Dokumentacja tego rodzaju jest niezbędna do opracowywania sprawozdań i oceny postępowania terapeutycznego, wprowadzania niezbędnych korekt oraz rejestrowania nowych doświadczeń w niesieniu pomocy.

Przy realizacji programu Pogotowie współpracuje z kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, schroniskami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, prokuratorami, policją oraz innymi podmiotami ustawowo bądź statutowo zobowiązanymi do niesienia pomocy.

Pracownicy PIS-u uczestniczą w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności przy Biurze Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego przy Burmistrzu Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy.

W realizacji programu PIS biorą udział:

 • pracownik socjalny, posiadający wyższe wykształcenie specjalistyczne i doświadczenia zawodowe w zakresie pracy socjalnej;
 • kierownik programu,
 • prawnik,
 • wolontariusze w zakresie działań merytorycznych i prac pomocowych - ok. 3 osób w pracy ciągłej.

Pogotowie Interwencji Społecznej jest jedną z niewielu placówek pomocowych o takim profilu, świadczącą nie tylko pomoc doraźną, ale przede wszystkim koncentrującą się na działaniach zmierzających do przywrócenia osobie zdolności do aktywnego i samodzielnego życia w społeczeństwie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
poradnictwo specjalistyczne
porządek, bezpieczeństwo publiczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej