Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Środowiskowy Dom Samopomocy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
14 613 27 05
Telefon
14 613 27 05
Adres rejestrowy
Ulica
Żegocina 232a
Kod pocztowy
32-731
Miejscowość
Żegocina
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
bocheński
Gmina
Żegocina
Dane rejestrowe
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie przeznaczony jest dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia wykazujących zaburzenia psychiczne lub upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego, zamieszkałych na terenie gminy Żegocina i gmin ościennych.
Zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Ośrodek zapewnia wszystkim uczestnikom trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym (np. przygotowanie posiłków, dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dokonywanie zakupów, pranie, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu), trening umiejętności społecznych i interpersonalnych (np. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, aktywność, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie, motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości), trening umiejętności spędzenia wolnego czasu (np. rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism i książek, turystyką, udział w imprezach kulturalnych) poradnictwo psychologiczne oraz terapii zajęciowych. Każda z osób skierowanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do naszego Domu, jest objęta szczególną troską psychologa, fizjoterapeuty, terapeuty oraz asystenta osoby niepełnosprawnej, co w znacznym stopniu ułatwia bezstresową identyfikację danej osoby z grupą i łatwiejsze przystosowanie społeczne
Zajęcia terapeutyczne w naszym Ośrodku obejmują:

 1. zajęcia plastyczne, wzbogacające wyobraźnię, dające poczucie samodzielności i pewności siebie, zajęcia te mają na celu wszechstronne rozwijanie osobowości uczestnika, usprawnienia manualne, ćwiczenia spostrzegawczości i uwagi itd.,
 2. zajęcia w pracowni kulinarnej, kształtujące umiejętności prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, a także kształtujących nawyki zachowania higieny przy sporządzaniu posiłków, zajęcia te uczą przede wszystkim samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
 3. zajęcia techniczne (pracownia stolarska), poprawiające sprawności ruchowe przy nieskomplikowanych czynnościach obróbki drewna,
 4. rehabilitację mięśniowo- ruchową (pracownia rehabilitacyjna, gry zręcznościowe) prowadzoną przy pomocy specjalistycznych urządzeń do fizjoterapii. Zajęcia te mają na celu właściwe stymulowanie organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję odchyleń i braków rozwojowych,
 5. zajęcia w pracowni komputerowej, które przede wszystkim rozwijają refleks, koncentrację uwagi, logiczne myślenie, spostrzegawczość i zmuszają do myślenia.
  Rehabilitacja społeczna realizowana jest ponadto poprzez: prowadzenie treningu ekonomicznego tj. np. wspólne wyjścia po zakup materiałów do terapii
  Zajęcia w domu organizuje się w grupach, podgrupach oraz gdy, jest to konieczne indywidualnie dostosowując plan postępowania do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika. Prowadzenie w/w zadań zapewnia zatrudniony wykwalifikowany personel.
  W trakcie przebywania w ośrodku uczestnicy mogą liczyć też na miłą i życzliwą opiekę, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz atrakcyjne spędzanie czasu wolnego W organizowaniu życia "mieszkańców" ŚDS uwzględnia się potrzeby poszczególnych osób, ich preferencje i zasoby. Duży nacisk kładzie się na poszanowanie godności i ochronę praw osobistych poszczególnych osób, możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia.
  W budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie są trzy kondygnacje. Na parterze znajduje się pracownia gastronomiczna, plastyczna, rehabilitacyjna, świetlica, szatnia i łazienki. Poszczególne pracownie są wyposażone w podstawowy sprzęt, niezbędny do wykonywania wszystkich prac. Na piętrze znajdują się natomiast pomieszczenia socjalne, biuro administracji, pokój psychologa i terapeutów wykorzystywany jako miejsce spotkań grupy wsparcia, łazienki, sala komputerowa, wyposażona w cztery komputery z drukarkami, urządzeniem wielofunkcyjnym. Natomiast w podziemiu budynku znajdują się następujące pracownie: muzyczna, edukacyjna, sala gier oraz pracownia stolarska. Każda z pracowni wyposażona jest w niezbędny sprzęt do prowadzenia odpowiednich terapii.
  Uczestnicy mają dostęp do wszystkich świetnie wyposażonych pomieszczeń. Ilość i powierzchnia pracowni odpowiada normom podanym w projekcie standardów dla Środowiskowych Domów Samopomocy. W pomieszczeniach znajdują się wszystkie niezbędne do terapii sprzęty i urządzenia. Pomieszczenia są przestronne. Umeblowanie pomieszczeń jest bardzo funkcyjne i estetyczne. Kolorystyka wesoła w przyjemnych barwach. Ściany zdobią dzieła i wytwory pracy użytkowników. Wiele elementów wystroju domu jak serwety, kilimy to prace podopiecznych. Cieszą oko, budzą podziw i wyzwalają pozytywne emocje. Zarówno uczestnicy jak i ich rodziny są zachwyceni wyposażeniem pomieszczeń i życzliwością personelu. Należy jednak zaznaczyć, że architektura budynku nie jest w pełni korzystna dla osób niepełnosprawnych, szczególnie osób poruszający się na wózkach, jednak wnętrza są bardzo przyjazne i funkcjonalne.
  Dom jest czynny od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie od 7.30 do 15.30. Pobyt w domu jest odpłatny. Jednak odpłaty ponoszone przez uczestników są symboliczne i nie przekraczają kwoty 10 zł miesięcznie. Zapewniamy również przywóz i odwóz uczestników, biorących udział w naszych zajęciach.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej