Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach (jednostka prowadząca: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu)

Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach (jednostka prowadząca: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu)
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
16 671 83 14
Telefon
665 201 030
Telefon
16 671 83 14
Adres rejestrowy
Ulica
Korytniki 14
Kod pocztowy
37-741
Miejscowość
Krasiczyn
Województwo
podkarpackie
Powiat
przemyski
Gmina
Krasiczyn
Dane rejestrowe
NIP
795-12-96-860
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach działa od grudnia 2003 r. Jednostką prowadzącą jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu.
Warsztat finansowany jest w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w 10% ze środków Powiatu Przemyskiego.
Warsztat jest placówką pobytu dziennego działająca na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, który zatwierdzony jest przez jednostkę prowadzącą warsztat. Warsztat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.
W warsztacie przebywa 55 dorosłych niepełnosprawnych uczestników, z czego 36 pochodzi z Powiatu Przemyskiego, 19 z Miasta Przemyśl. Uczestnicy dowożeni są do WTZ samochodem własnym tj.TWK O/Przemyśl oraz 2-gim samochodem wynajmowanym. Samochody codziennie pokonują odległość ok. 330 km.
Uczestnicy pracują w 11 pracowniach:

 • gospodarstwa domowego,
 • ogrodniczej,
 • komputerowej,
 • teatralno-muzycznej,
 • teatralno-tanecznej,
 • ceramicznej,
 • introligatorskiej,
 • stolarskiej,
 • krawiecko-hafciarskiej
 • plastycznej I
 • plastycznej II,
  W każdej pracowni uczestniczy 5 niepełnosprawnych osób.
  Celem warsztatu jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia zatrudnienia możliwości rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy.
  Uczestnicy kwalifikowani są do uczestnictwa w warsztacie na podstawie Orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.
  Dla każdego z uczestników opracowywany jest przez Radę Programową indywidualny program rehabilitacji i na jego podstawie prowadzone są zajęcia z każdym z uczestników.
  Uczestnicy w ramach indywidualnego programu biorą udział w treningu ekonomicznym i otrzymują do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość tych środków oraz ich przeznaczenie ustala Rada Programowa WTZ.
  Uczestnicy biorą udział w wycieczkach m.in. do Lichenia, Kalwarii, Wadowic, Krakowa, Zakopanego, w Bieszczady; w kiermaszach twórczości osób niepełnosprawnych, konkursach plastycznych, przeglądach muzycznych i teatralnych.
  Celem prowadzonej w WTZ rehabilitacji zawodowej i społecznej jest m.in. nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego, umiejętności interpersonalnych tj. komunikowania się oraz współpracy w grupie, opanowanie umiejętności potrzebnych do ewentualnego podjęcia zatrudnienia. W każdym przypadku bierze się pod uwagę sprawność psychofizyczna uczestnika, stopień dojrzałości społecznej, zawodowej oraz sferę emocjonalno-motywacyjną.
  Pracownikami WTZ są instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka.
  Warsztat wyposażony jest w odpowiedni sprzęt, w pomoce i materiały niezbędne do organizacji zajęć.
  Warsztat nie posiada barier architektonicznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rehabilitacja, terapia
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej