Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach (jednostka prowadząca: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu)

Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach (jednostka prowadząca: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu)
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
16 671 83 14
Telefon
665 201 030
Telefon
16 671 83 14
Adres rejestrowy
Ulica
Korytniki 14
Kod pocztowy
37-741
Miejscowość
Krasiczyn
Województwo
podkarpackie
Powiat
przemyski
Gmina
Krasiczyn
Dane rejestrowe
NIP
795-12-96-860
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach działa od grudnia 2003 r. Jednostką prowadzącą jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu.
Warsztat finansowany jest w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w 10% ze środków Powiatu Przemyskiego.
Warsztat jest placówką pobytu dziennego działająca na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, który zatwierdzony jest przez jednostkę prowadzącą warsztat. Warsztat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.
W warsztacie przebywa 55 dorosłych niepełnosprawnych uczestników, z czego 36 pochodzi z Powiatu Przemyskiego, 19 z Miasta Przemyśl. Uczestnicy dowożeni są do WTZ samochodem własnym tj.TWK O/Przemyśl oraz 2-gim samochodem wynajmowanym. Samochody codziennie pokonują odległość ok. 330 km.
Uczestnicy pracują w 11 pracowniach:

 • gospodarstwa domowego,
 • ogrodniczej,
 • komputerowej,
 • teatralno-muzycznej,
 • teatralno-tanecznej,
 • ceramicznej,
 • introligatorskiej,
 • stolarskiej,
 • krawiecko-hafciarskiej
 • plastycznej I
 • plastycznej II,
  W każdej pracowni uczestniczy 5 niepełnosprawnych osób.
  Celem warsztatu jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia zatrudnienia możliwości rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy.
  Uczestnicy kwalifikowani są do uczestnictwa w warsztacie na podstawie Orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.
  Dla każdego z uczestników opracowywany jest przez Radę Programową indywidualny program rehabilitacji i na jego podstawie prowadzone są zajęcia z każdym z uczestników.
  Uczestnicy w ramach indywidualnego programu biorą udział w treningu ekonomicznym i otrzymują do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość tych środków oraz ich przeznaczenie ustala Rada Programowa WTZ.
  Uczestnicy biorą udział w wycieczkach m.in. do Lichenia, Kalwarii, Wadowic, Krakowa, Zakopanego, w Bieszczady; w kiermaszach twórczości osób niepełnosprawnych, konkursach plastycznych, przeglądach muzycznych i teatralnych.
  Celem prowadzonej w WTZ rehabilitacji zawodowej i społecznej jest m.in. nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego, umiejętności interpersonalnych tj. komunikowania się oraz współpracy w grupie, opanowanie umiejętności potrzebnych do ewentualnego podjęcia zatrudnienia. W każdym przypadku bierze się pod uwagę sprawność psychofizyczna uczestnika, stopień dojrzałości społecznej, zawodowej oraz sferę emocjonalno-motywacyjną.
  Pracownikami WTZ są instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka.
  Warsztat wyposażony jest w odpowiedni sprzęt, w pomoce i materiały niezbędne do organizacji zajęć.
  Warsztat nie posiada barier architektonicznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rehabilitacja, terapia
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej