Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Regionalne Centrum Wolontariatu "CENTERKO"

Regionalne Centrum Wolontariatu "CENTERKO"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 307 03 72
Adres rejestrowy
Ulica
Próchnika 7
Kod pocztowy
90-408
Miejscowość
Łódź
Województwo
Łódzkie
Powiat
Łódź
Dane rejestrowe
NIP
731-17-93-839
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Szczegóły
Typ podmiotu
Centrum wolontariatu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

RCW "Centerko" to biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej o zasięgu lokalnym promujące wolontariat jako formę aktywizacji zawodowej. Głównym celem naszego Centrum jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji, dlatego działamy w wielu obszarach: - szpitale i hospicja - bezdomni - wolontariat 50 + (kluby seniora i Uniwersytety III Wieku) - uchodźcy i cudzoziemcy - niepełnosprawność (wolontariat integracyjny) - młodzież (Szkolne Kluby Wolontariusza) - sektor biznesu (wolontariat pracowniczy) - OPS (wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej) Chcemy docierać wszędzie, gdzie potrzebna jest pomoc, szerzyć misję wolontariatu wśród grup defaworyzowanych oraz integrować poszczególne grupy społeczne. Nasze cele i zadania: - prowadzenie stałej rekrutacji wolontariuszy i organizacji, - poszukiwanie odpowiednich dla indywidualnych możliwości i predyspozycji miejsc pracy wolontarystycznej, - przeszkolenie w zakresie pracy wolontarystycznej, - kierowanie wolontariuszy do organizacji, - koordynowanie pracy wolontariuszy przy otwartych imprezach kulturalnych organizowanych na terenie województwa, - sprawowanie nad wolontariuszami opieki podczas wykonywania przez nich świadczeń wolontarystycznych, - prowadzanie na bieżąco monitoringu współpracy pomiędzy RCW, a instytucjami korzystającymi z jego usług, - promocja działań i idei wolontariatu. STRATEGIA DZIAŁANIA RCW "CENTERKO": Wizja: Największe centrum wolontariatu w województwie łódzkim. Misja: Promowanie idei wolontariatu jako szansy na wszechstronny rozwój społeczeństwa. Nasza idea to: "niosąc pomoc innym, pomagamy sobie".

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji