Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z siedzibą w Miliszewach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z siedzibą w Miliszewach
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
56 683 70 67
Adres rejestrowy
Ulica
Miliszewy 51
Kod pocztowy
87-408
Miejscowość
Miliszewy
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
golubsko-dobrzyński
Gmina
Ciechocin
Dane rejestrowe
REGON
00053147600055
NIP
878-16-09-762
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej należy aktywizacja osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, w taki sposób, aby:
-doprowadzić osoby i rodziny otrzymujące pomoc społeczną do życiowego usamodzielnienia;
-integrować ze środowiskiem osoby wykluczone społecznie;
-zapewnić potrzebującym wsparcie w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, której nie są w stanie samodzielnie pokonać i umożliwić im życie w godnych warunkach;
-stworzyć zabezpieczenie finansowe dla osób pozbawionych dochodów lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym lub niepełnosprawnym;
-udzielić profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznych, w tym przemocą w rodzinie;
-stworzyć sieć usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej