Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
25 798 99 13
Adres rejestrowy
Ulica
Broniewskiego 20/26
Kod pocztowy
21-400
Miejscowość
Łuków
Województwo
Lubelskie
Powiat
Łukowski
Gmina
Łuków
Dane rejestrowe
NIP
825-17-43-027
Rok powstania
1970
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Szczegóły
Typ podmiotu
Powiatowe centrum pomocy rodzinie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Misją organizacji jest poprawa sytuacji życiowej mieszkańców powiatu łukowskiego.
Główne cele działań,dla realizacji których organizacja została powołana to:
-zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo
pozbawionych opieki rodziców,
-pomoc rodzinom w sytuacji kryzysu
-wspieranie osób niepełnosprawnych i ich integracja ze środowiskiem
-wspieranie osób posiadających statut uchodźcy

Prowadzone działania

  1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci
  2. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakłady poprawcze, rodziny zastępcze.
  3. Pomoc uchodźcom
  4. Kierowanie osób ubiegających się o skierowanie do określonego typu domu pomocy społecznej
  5. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez kierowanie do uczestnictwa w WTZ, turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  6. Rehabilitacja zawodowa poprzez udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną, dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań