Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 742 21 44
Adres rejestrowy
Ulica
Plac 1 Maja 6
Kod pocztowy
11-710
Miejscowość
Piecki
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat
mrągowski
Gmina
Piecki
Dane rejestrowe
Rok powstania
1970
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest jednostką organizacyjną gminy Piecki utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian. ),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr. 64, poz. 593 z późń. zmian. ),
3) innych przepisów prawa dotyczących Ośrodka i gminnych jednostek organizacyjnych
4) Statutu.

Charakterystyka działań:
1.Ośrodek jest komunalną jednostką organizacyjną gminy Piecki finansowaną ze środków własnych gminy oraz ze środków administracji rządowej na zadania zlecone.
2.Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się ustaleniami Wójta gminy Piecki.
3.Ośrodek wykonuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
4.Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grupy szczególnego ryzyka.
5.Ośrodek realizuje także inne zadania nałożone przez Wójta Gminy Piecki.

Prowadzone działania
Klub Integracji Społecznej
Gminne Centrum Informacji

Reklama
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej