Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 742 21 44
Adres rejestrowy
Ulica
Plac 1 Maja 6
Kod pocztowy
11-710
Miejscowość
Piecki
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
mrągowski
Gmina
Piecki
Dane rejestrowe
Rok powstania
1970
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest jednostką organizacyjną gminy Piecki utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian. ),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr. 64, poz. 593 z późń. zmian. ),
3) innych przepisów prawa dotyczących Ośrodka i gminnych jednostek organizacyjnych
4) Statutu.

Charakterystyka działań:
1.Ośrodek jest komunalną jednostką organizacyjną gminy Piecki finansowaną ze środków własnych gminy oraz ze środków administracji rządowej na zadania zlecone.
2.Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się ustaleniami Wójta gminy Piecki.
3.Ośrodek wykonuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
4.Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grupy szczególnego ryzyka.
5.Ośrodek realizuje także inne zadania nałożone przez Wójta Gminy Piecki.

Prowadzone działania
Klub Integracji Społecznej
Gminne Centrum Informacji

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej