Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 544 12 00
Telefon
22 544 12 01
Adres rejestrowy
Ulica
Jana Cybisa 7
Kod pocztowy
02-784
Miejscowość
Warszawa-Ursynów
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursynów
Dane rejestrowe
REGON
010847964
NIP
951-12-04-085
Rok powstania
1970
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, powołaną do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ursynowa.

Naszą misją jest niesienie pomocy i bycie zawsze tam, gdzie potrzebne jest wsparcie. Pomagamy pokonywać trudne sytuacje życiowe, wspieramy działania prowadzące do przezwyciężenia kryzysów, zapewniamy opiekę osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym, a przy tym staramy się to robić rzetelnie, skutecznie oraz z poszanowaniem ludzkiej godności.

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Cele oraz zasady przyznawania świadczeń, w tym szczegółowe zasady regulujące prawo do świadczeń pieniężnych określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm).

Podstawowe formy udzielanej pomocy:

  • praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne;
  • pomoc finansowa;
  • obiady w Punkcie Żywieniowym, szkołach i przedszkolach;
  • usługi opiekuńczych;
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną);
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem;
  • rehabilitacja społeczna w placówkach oparcia dla osób starszych (DDPS);
  • rehabilitacja społeczna w placówkach oparcia dla osób niepełnosprawnych, dla osób chorych psychicznie (ŚDS);
  • sprawienie pogrzebu;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) .

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej