Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 544 12 00
Telefon
22 544 12 01
Adres rejestrowy
Ulica
Jana Cybisa 7
Kod pocztowy
02-784
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursynów
Dane rejestrowe
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, powołaną do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ursynowa.

Naszą misją jest niesienie pomocy i bycie zawsze tam, gdzie potrzebne jest wsparcie. Pomagamy pokonywać trudne sytuacje życiowe, wspieramy działania prowadzące do przezwyciężenia kryzysów, zapewniamy opiekę osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym, a przy tym staramy się to robić rzetelnie, skutecznie oraz z poszanowaniem ludzkiej godności.

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Cele oraz zasady przyznawania świadczeń, w tym szczegółowe zasady regulujące prawo do świadczeń pieniężnych określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm).

Podstawowe formy udzielanej pomocy:

  • praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne;
  • pomoc finansowa;
  • obiady w Punkcie Żywieniowym, szkołach i przedszkolach;
  • usługi opiekuńczych;
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną);
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem;
  • rehabilitacja społeczna w placówkach oparcia dla osób starszych (DDPS);
  • rehabilitacja społeczna w placówkach oparcia dla osób niepełnosprawnych, dla osób chorych psychicznie (ŚDS);
  • sprawienie pogrzebu;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) .

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej