Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 622 33 06
Telefon
22 622 47 32
Adres rejestrowy
Ulica
Nowogrodzka 62a
Kod pocztowy
02-002
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dane rejestrowe
Rok powstania
1970
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Szczegóły
Typ podmiotu
Regionalny ośrodek polityki społecznej

Misja
Działania podejmowane przez MCPS służą realizacji celu strategicznego MCPS, tj. zapobieganie zjwisku regresu społecznego poprzez dążenie do pełnej integracji oraz uczestnictwa jednostek, grup i społeczności lokalnej w życiu społecznym.

Prowadzone działania
MCPS jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną powołaną w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej. Do podstawowych zadań MCPS należy: realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom. MCPS realizuje swoje zadania, współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, uczelniami i innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz organizacjami międzynarodowymi. Dla mieszkańców województwa działa infolinia społeczna 'Mazowsze'.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej