Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Krajowe Centrum Do Spraw AIDS
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 331 77 77
Telefon
22 331 77 76
Adres rejestrowy
Ulica
Samsonowska 1
Kod pocztowy
02-829
Miejscowość
Warszawa-Ursynów
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursynów
Dane rejestrowe
Rok powstania
1970
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Szczegóły
Typ podmiotu
Ministerstwo

Misja
Cele i zadania Krajowego Centrum ds. AIDS
Do zadań ogólnych Centrum należy:
1) prowadzenie bieżącej analizy i oceny sytuacji epidemiologicznej kraju
2) koordynacja działań jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia w zakresie zapobiegania, zwalczania, diagnozowania i leczenia HIV i AIDS
3) realizowanie założeń strategicznych polityki państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS oraz opieki nad żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS
4) opracowanie i koordynowanie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na kolejne lata oraz współpraca z przedstawicielami innych resortów w tym zakresie
5) doradztwo i nadzór w opracowywaniu programów wojewódzkich
6) finansowanie zaakceptowanych do realizacji wojewódzkich programów zapobiegania zakażeniom HIV
7) prowadzenie spraw dotyczących współpracy Ministra Zdrowia z innymi resortami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi biorącymi udział w realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS
8) opracowywanie i czasowe aktualizowanie standardów nowoczesnego leczenia i diagnostyki dla placówek służby zdrowia leczących zakażonych HIV i chorych na AIDS
9) opiniowanie i weryfikacja najnowszych technik diagnostycznych HIV, AIDS oraz wdrażanie ich w wyspecjalizowanych placówkach na terenie całego kraju
10) sprawowanie nadzoru nad jakością stosowanych testów i badań diagnostycznych
11) finansowanie wdrażanych wysoko-specjalistycznych badań diagnostycznych związanych z HIV i AIDS
12) planowanie i koordynacja krajowych i międzynarodowych klinicznych badań naukowych w dziedzinie HIV i AIDS
13) opiniowanie i przygotowywanie wniosków dotyczących programów i działań profilaktycznych, mających na celu zapobieganie HIV i AIDS, a finansowanych ze środków budżetowych przeznaczonych na zapobieganie i zwalczanie AIDS (część 35 działu 85, rozdział 8534)
14) wymiana doświadczeń i współpraca z innymi krajami w zakresie problematyki HIV i AIDS
15) współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką HIV, AIDS, w szczególności z UNAIDS, WHO, UNDP
16) wykonywanie innych zadań dotyczących profilaktyki HIV, AIDS zleconych przez Ministra Zdrowia.

Wymienione zadania realizowane są poprzez różnorodne formy działania, uwzględnione w budżecie przydzielanym przez Ministra Zdrowia na działalność własną Krajowego Centrum ds. AIDS. Przyznane środki finansowe uwzględniają priorytety zawarte w Krajowym Programie.

źródło: strona internetowa Krajowego Centrum Do Spraw AIDS

Prowadzone działania
Realizowane przez Centrum zadania, to przede wszystkim:
1) działalność edukacyjna
Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowuje pod względem merytorycznym i organizacyjnym szkolenia i kursy przeznaczone dla różnych grup zawodowych i społecznych. Do tej pory udział w warsztatach wzięli m. in. lekarze pierwszego kontaktu, stomatolodzy, ginekolodzy, lekarze specjalizacji zabiegowych, pielęgniarki, edukatorzy, klerycy, dziennikarze katoliccy, dyrektorzy i nauczyciele szkół medycznych. Centrum współpracuje również z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Sprawiedliwości, dofinansowując realizowane przez nie programy szkoleń dla nauczycieli oraz dla kadry penitencjarnej Zakładów Karnych i aresztów śledczych. Aby jak najlepiej dotrzeć do młodych ludzi i zwrócić ich uwagę na problemy związane z HIV i AIDS, Krajowe Centrum organizuje także olimpiady z zakresu wiedzy o HIV i AIDS
2) działalność wydawnicza
Centrum proponuje szeroki wachlarz materiałów edukacyjnych, przeznaczonych do bezpłatnego rozdawnictwa wśród różnego typu odbiorców. Polecamy zarówno wydawnictwa książkowe, jak i filmy oświatowe. Do tej pory wydane zostały m. in. informatory i poradniki dla osób żyjących z HIV, pozycje przedstawiające różne aspekty prawne w kontekście HIV i AIDS, broszury skierowane do młodzieży, żołnierzy, więźniów. Opracowane zostały skrypty dla lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny, kleryków. Ulotki, długopisy, kalendarze i inne drobne formy wydawnicze mają charakter informacyjno - promocyjny. Najchętniej korzystają z nich młodzi ludzie, którzy działając na rzecz zapobiegania zakażeniom HIV, rozpowszechniają wymienione materiały i w ten sposób najlepiej docierają do rówieśników.
Na szczególną uwagę zasługuje również multimedialny program komputerowy CD-ROM. Jest to kompendium wiedzy na temat HIV i AIDS zaprojektowany specjalnie dla młodego odbiorcy. Materiał zawarty na CD podany jest w atrakcyjnej formie i jako nowość techniczna na pewno zainteresuje młodzież.

3) działalność badawcza
Prowadzone są badania socjologiczne, których celem jest rozpoznanie różnych aspektów postaw społeczeństwa w odniesieniu do problemów związanych z profilaktyką HIV i AIDS.

4) działalność interwencyjna
Krajowe Centrum reaguje na różnego typu nieprawidłowości w profilaktyce zakażeń HIV, opiece nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem skarg i wniosków zgłaszanych indywidualnie.

5) działalność wspierająca
Centrum oferuje pomoc merytoryczną i finansową dla inicjatyw i programów (głównie o zasięgu ogólnokrajowym) organizacji pozarządowych, ważnych z punktu widzenia zapobiegania zakażeniom HIV, opieki nad żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS.

Należy również podkreślić staranie Dyrektora i pracowników Krajowego Centrum ds. AIDS o stałe podnoszenie własnych kwalifikacji, wysoki poziom wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji wymienionych powyżej, zróżnicowanych zadań.

źródło: strona internetowa Krajowego Centrum Do Spraw AIDS

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej