Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Nowy Dom
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
517 018 847
Adres rejestrowy
Ulica
Radzikowskiego 3
Kod pocztowy
31-305
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000566429
REGON
36203372000000
NIP
679-31-13-586
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są:

  1. zapewnienie wszechstronnej pomocy przybyszom z krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w procesie integracji ze społeczeństwem polskim z uwzględnieniem w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
  2. podnoszenie świadomości prawnej i społecznej cudzoziemców, szczególnie przybyłym z krajów Partnerstwa Wschodniego, w tym wiedzy na temat ich praw i obowiązków;
  3. promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej;
  4. promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego;
  5. promowanie edukacji obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw Partnerstwa Wschodniego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;
  6. promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli państw Partnerstwa Wschodniego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;
  7. wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Partnerstwa Wschodniego z Europą Środkową oraz Europą Zachodnią poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty wzajemnych interesów, w tym gospodarczych;
  8. integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością państw Partnerstwa Wschodniego a społecznością Polską, promowanie kultury państw Partnerstwa Wschodniego w Unii Europejskiej;
  9. rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy organizacjami i środowiskami działającymi na rzecz imigrantów, szczególnie z krajów Partnerstwa Wschodniego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Wojciech Orzeł, Członek rady Fundacji
Andrzej Witek, Członek Rady Fundacji
Dominik Tomczyk, Przewodniczący Rady Fundacji
Viktor Artiushchenko, Prezes Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej