Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Promień Nadziei"
Kontakt
Telefon
12 263 86 64
Adres rejestrowy
Ulica
Królewska 2 lok. 318
Kod pocztowy
30-045
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba znajduje się na trzecim piętrze - schody są niskie i szerokie, jest wygodna barierka. Brak windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000553040
REGON
36127139200000
NIP
679-31-10-381
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasza Fundacja niesie pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonych marginalizacją społeczną, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, a także ciężko chorym wymagającym leczenia specjalistycznego.

Zespół Fundacji tworzą osoby zjednoczone misją działań prospołecznych, ideą dobroczynności oraz niesienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Naszym wiodącym obszarem aktywności są starania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz działania upowszechniające edukację nieformalną i pozaformalną wśród młodego pokolenia.

Przewodnim projektem Fundacji jest ogólnopolski społeczno-edukacyjny Program Kompas, który skierowany jest do dzieci oraz młodzieży, także do osób z niepełnosprawnością. Program ma na celu wyrównywanie szans, integrację oraz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym poprzez działania projektowe i warsztatowe. Uczestnicy nabywają oraz rozwijają różnorodne umiejętności oraz kompetencje społeczne, które są niezastąpione w codziennym życiu prywatnym i szkolnym, doskonaleniu samoświadomości oraz poczucia własnej wartości i sprawczości.

Program Kompas obejmuje pięć tematycznych warsztatów ze szczególnym naciskiem na praktyczną działalność oraz naukę przez doświadczanie: Mnemotechniki, Mapy myśli, Porozumienie Bez Przemocy, Zajęcia umuzykalniające oraz Kompetencje społeczne.

Podczas pierwszej edycji Programu Kompas w roku szkolnym 2015/2016 udział w warsztatach wzięło ponad 1800 uczniów z terenu całej Polski, w tym ponad 370 uczniów z niepełnosprawnością! W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęła się II edycja Programu, która została objęta honorowym patronatem Pani Anny Zalewskiej - Ministra Edukacji Narodowej, Pana Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka, Pana Krzysztofa Michałkiewicza - Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Pana Jacka Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego.

Priorytetowe są dla nas działania na rzecz Podopiecznych z niepełnosprawnością. Do dzieci i młodzieży skierowany jest wspomniany już Program Kompas, równolegle organizujemy warsztaty aktywizacji zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej młodzieży z niepełnosprawnością. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pracy w różnych zawodach - jak na przykład: w piekarni zawodu piekarza, w cukierni zawodu cukiernika, natomiast w firmie ochroniarskiej zawodu pracownika ochrony oraz monitoringu.

Z największą radością wsparliśmy naszych Podopiecznych w aktywnej rehabilitacji kwotą ponad 44 000 złotych! Wsparcie zostało przyznane na realizację projektu "Wł@czanie przez TIK@nie", który ma na celu aktywizację społeczną oraz edukacyjną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Angażujemy się także w szeroko rozumianą ideę dobroczynności współdziałając z innymi fundacjami oraz organizacjami.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej