Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Kulturowego "Sukcesja"

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Kulturowego "Sukcesja"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
726 100 505
Adres rejestrowy
Ulica
Lipinki 104
Kod pocztowy
86-160
Miejscowość
Lipinki
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
świecki
Gmina
Warlubie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000550231
REGON
36108627500000
NIP
559-20-42-896
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Towarzystwa:

  1. Działanie na rzecz ochrony środowiska kulturowego, krajobrazu, architektury, urbanistyki, ruralistyki, stanowisk archeologicznych, parków, miast-ogrodów, cmentarzy, obiektów sakralnych, obiektów cywilizacji technicznej itp.
  2. Zapobieganie degradacji środowiska przyrodniczego, zasobów naturalnych ziemi, gleby, powietrza, wody, flory i fauny.
  3. Prowadzenie edukacji oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa o znaczeniu, wartościach i bogactwie krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz o potrzebie jego wzmożonej ochrony.
  4. Budowanie społecznej współodpowiedzialności za dobro narodowe oraz wypracowanie zasad łączenia żywotnych interesów obywateli z zasadami i potrzebami ochrony dziedzictwa kulturowego.
  5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  6. Pogłębianie poczucia patriotyzmu i tożsamości regionalnej na bazie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego.
  7. Aktywizacja w dziedzinie ochrony dóbr kultury osób niepełnosprawnych i innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekty z przyznanym dofinansowaniem:

  1. II Koncert organowy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 pod hasłem "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią -świątynie, arcydzieła, pomniki" -dofinansowanie przyznane przez Starostwo Powiatowe w Świeciu w wysokości 1 000 zł.

  2. Nagranie płyty z koncertem organowym w wykonaniu Marcina Łęckiego -organy i Anny Łęckiej -sopran koloraturowy, stanowiącej materiał promocyjny Towarzystwa -dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie otwartym nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -w wysokości 3 000 zł.

  3. Zaopatrzenie stowarzyszenia w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności statutowej -Umowa mikro-dotacji nr 3/145/FIO/P/2016 zawarta z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich (grantodawca: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica) - dofinansowanie w kwocie 5 000 zł.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
promocja regionu

Zarząd

Lidia Dobrowolska, Prezes Zarządu
Artur Pawlicki, Sekretarz
Dorota Piechowska, Skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej