Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Kulturowego "Sukcesja"

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Kulturowego "Sukcesja"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
726 100 505
Adres rejestrowy
Ulica
Lipinki 104
Kod pocztowy
86-160
Miejscowość
Lipinki
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat
świecki
Gmina
Warlubie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000550231
REGON
36108627500000
NIP
559-20-42-896
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Towarzystwa:

  1. Działanie na rzecz ochrony środowiska kulturowego, krajobrazu, architektury, urbanistyki, ruralistyki, stanowisk archeologicznych, parków, miast-ogrodów, cmentarzy, obiektów sakralnych, obiektów cywilizacji technicznej itp.
  2. Zapobieganie degradacji środowiska przyrodniczego, zasobów naturalnych ziemi, gleby, powietrza, wody, flory i fauny.
  3. Prowadzenie edukacji oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa o znaczeniu, wartościach i bogactwie krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz o potrzebie jego wzmożonej ochrony.
  4. Budowanie społecznej współodpowiedzialności za dobro narodowe oraz wypracowanie zasad łączenia żywotnych interesów obywateli z zasadami i potrzebami ochrony dziedzictwa kulturowego.
  5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  6. Pogłębianie poczucia patriotyzmu i tożsamości regionalnej na bazie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego.
  7. Aktywizacja w dziedzinie ochrony dóbr kultury osób niepełnosprawnych i innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekty z przyznanym dofinansowaniem:

  1. II Koncert organowy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 pod hasłem "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią -świątynie, arcydzieła, pomniki" -dofinansowanie przyznane przez Starostwo Powiatowe w Świeciu w wysokości 1 000 zł.

  2. Nagranie płyty z koncertem organowym w wykonaniu Marcina Łęckiego -organy i Anny Łęckiej -sopran koloraturowy, stanowiącej materiał promocyjny Towarzystwa -dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie otwartym nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -w wysokości 3 000 zł.

  3. Zaopatrzenie stowarzyszenia w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności statutowej -Umowa mikro-dotacji nr 3/145/FIO/P/2016 zawarta z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich (grantodawca: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica) - dofinansowanie w kwocie 5 000 zł.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
promocja regionu

Zarząd

Lidia Dobrowolska, Prezes Zarządu
Artur Pawlicki, Sekretarz
Dorota Piechowska, Skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej