Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Biotechnologiczne Stowarzyszenie Edukacyjne "Biomed-Lublin"

Biotechnologiczne Stowarzyszenie Edukacyjne "Biomed-Lublin"
Kontakt
E-mail
Pokaż
503 346 581
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
pon. - pt. w godz. 8.00 - 11.00.
Ulica
Uniwersytecka 10
Kod pocztowy
20-029
Miejscowość
Lublin
Województwo
Lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000550170
REGON
36108477300000
NIP
712-32-94-988
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
45
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem i misją Stowarzyszenia jest:
a) wspieranie edukacji, nauki, kultury,
b) aktywizacja zawodowa,
c) krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa narodowego na terenie kraju i za granicą,
d) wspieranie nowoczesnych form edukacji,
e) poprawa jakości kształcenia,
f) wspieranie i reintegracja osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, zagrożonych patologiami, ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
g) wyrównanie szans w dostępie do nauki.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Organizowanie praktycznej nauki zawodu, Organizowanie szkoleń specjalistycznych z zakresu wytwarzania produktów biotechnologicznych, Organizowanie konferencji naukowych, Organizowanie warsztatów edukacyjnych, Aktywizacja zawodowa, Organizacja staży zawodowych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe

Zarząd

Kamila Frankiewicz, Prezes
Aleksandra Stryjek, Wiceprezes
Jarosław Hunek, Skarbnik
Anna Duma, Sekretarz
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji