Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja APATHEIA
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Mohandasa Gandhiego 18 lok. 48
Kod pocztowy
91-015
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000548897
REGON
36137543000000
NIP
726-26-56-509
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja została powołana w celu niesienia wszelkiej pomocy osobom chorym na zaburzenia psychicznie i na zaburzenia rozwoju, niepełnosprawnym intelektualnie, niedostosowanym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym również ze względu na ubóstwo, płeć kulturową czy orientację seksualną.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a) prowadzenie i sponsorowanie badań naukowych dotyczących zdrowia psychicznego i wykluczenia społecznego;
b) terapię, psychoterapię i rehabilitację społeczną osób chorych na zaburzenia psychiczne i na zaburzenia rozwoju;
c) prowadzenie edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin;
d) prowadzenie profilaktyki i prewencji zaburzeń psychicznych;
e) wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu poprawę sytuacji osób chorych na zaburzenia psychiczne i na zaburzenia rozwoju;
f) prowadzenie poradni zdrowia psychicznego, domów pomocy społecznej, mieszkań chronionych i środowiskowych domów samopomocy oraz klubów pacjenta;
g) organizowanie spotkań integracyjnych i wycieczek krajowych i zagranicznych dla osób objętych działaniami Fundacji oraz ich rodzin;
h) propagowanie zdrowego stylu życia zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym;
i) prowadzenie działalności publikacyjno-wydawniczej;
j) organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji o zasięgu lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym;
k) współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą;
l) wspieranie wszelkich inicjatyw przeciwdziałających stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu;
m) wspieranie i promowanie twórczości artystycznej osób chorych na zaburzenia psychiczne i na zaburzenia rozwoju;
n) wspieranie i propagowanie wolontariatu.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej