Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci Prowadzony Przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci Prowadzony Przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
71 390 88 32
Adres rejestrowy
Ulica
Lipowa 44
Kod pocztowy
55-040
Miejscowość
Wierzbice
Województwo
dolnośląskie
Powiat
wrocławski
Gmina
Kobierzyce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000548692
REGON
04003071900033
NIP
897-11-79-649
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2015
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach, jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej długoterminowej. Zakład posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jego misją jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w odzyskaniu możliwie jak największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości ich życia. Celem ZOL-u dla Dzieci jest udzielanie kompleksowej opieki medycznej chorym – dzieciom i młodzieży z upośledzeniem zdolności do samodzielnego poruszania się, gdy nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, a wymagają kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz dietetycznego i są niezdolne do samoopieki oraz wymagają leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej. Zakład nasz specjalizuje się w leczeniu i usprawnianiu dzieci i młodzieży ze schorzeniami takimi jak: dziecięce porażenie mózgowe, postępująca dystrofia mięśniowa czyli tzw. zanik mięśni, stany po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, niedowład kończyn, wrodzone i nabyte wady rozwojowe OUN, stany powypadkowe, itp.

Do pierwszoplanowych zadań ZOL-u dla Dzieci w Wierzbicach należy:

 • świadczenie opieki specjalistycznej lekarskiej (lekarz ortopeda i rehabilitacji medycznej, lekarz pediatra, lekarz medycyny rodzinnej, lekarz anestezjolog, lekarz neurolog, lekarz chirurg dziecięcy, stomatolog)
 • całodobowa opieka pielęgniarska oraz pielęgnacyjna i opiekuńcza,
 • stała, intensywna rehabilitacja prowadzona systematycznie przez zespół fizjoterapeutów, która ma na celu przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności, względnie powstrzymanie procesu chorobowego
 • świadczenie usług psychologa
 • leczenie farmakologiczne
 • pełne wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
 • udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju środków pomocniczych umożliwiających osobom niepełnosprawnym samoopiekę,
 • terapia zajęciowa (m. in. zajęcia plastyczne mające na celu np. usprawnianie ręki, artystyczne, muzyczne, itp.)
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,

ponadto do zakresu działań ZOL-u należy:

 • rozwijanie i doskonalenie metod pielęgnacji i opieki poprzez permanentne szkolenia personelu medycznego oraz wymianę doświadczeń z innymi zakładami,
 • korzystanie z dostępnej techniki i środków pomocniczych dla usprawnienia oraz doskonalenia pielęgnacji,
 • współpraca z ekspertami w dziedzinie pielęgnacji i opieki długoterminowej.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej