Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Artystyczno-Badawcza om - organizmy i maszyny w kulturze

Fundacja Artystyczno-Badawcza om - organizmy i maszyny w kulturze
Kontakt
E-mail
Pokaż
608 293 366
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Jana i Jędrzeja Śniadeckich 44 lok. 10
Kod pocztowy
85-011
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
Kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Gmina
Bydgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000547024
REGON
36094822000000
NIP
967-13-63-556
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

"Fundacja Artystyczno-Badawcza om - organizmy i maszyny w kulturze" została założona w 2015 roku z inicjatywy Violi Kuś wraz z jej siostrą Anettą Kuś i Małgorzatą Jankowską.

Ideą przewodnia Fundacji jest kreowanie i monitorowanie najnowszych dziedzin w sztuce i szeroko pojętej kulturze. W tym celu realizowane będą projekty artystyczno-badawcze i naukowe, stanowiące element międzynarodowej platformy działań bazujących na powiązaniu badań laboratoryjnych i nowych technologii z eksperymentem twórczym. Praca badawcza Fundacji oparta będzie na rozpoznawaniu polisensorycznego przyswajania informacji przy jednoczesnym dystansowaniu się od prymatu zmysłu wzroku.

W ramach podejmowanych projektów poszukiwać będziemy także nowych formy zapisu zjawisk w sztuce efemerycznej, w kierunku próby ich archiwizacji i konserwacji. Odrębnym obszarem działań będzie obserwacja i analiza ekosystemów wirtualnych, których dynamika wiąże się z rozwojem myśli technologicznej i prognozowaniu przyszłości / future studies /. W polu zainteresowań znajdzie się również wizualizacja informacji, która może stać się źródłem odbioru czysto estetycznego, motywującego do nowych form przyswajania wiedzy.

Metaideą Fundacji om (FUNom) jest propagowanie koncepcji maszyn, jako podmiotów sprawczych funkcjonujących we współczesnym świecie. O maszynie chcemy myśleć jak o partnerze, który posiada własną osobowość, właściwą dla swojego gatunku, inną niż ludzka i do ludzkiej niepodobną.

fundatorki _ siostry Kuś

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe
Odbiorcy działań

Zarząd

Violetta Kuś, Prezes Zarządu
Anetta Kuś, Wiceprezes Zarządu
Joanna Dreszer, Członek Zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji