Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Akceleracji Narodowej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
690 990 590
Adres rejestrowy
Ulica
Czereśniowa 98 lok. 131
Kod pocztowy
02-456
Miejscowość
Warszawa-Włochy
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Włochy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000543078
REGON
36078817600000
NIP
522-30-23-093
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Akceleracji Narodowej to prekursorska w Polsce inicjatywa społeczna, która za cel nadrzędny stawia budowanie świadomości obywatelskiej o sytuacji ekonomicznej, społecznej i politycznej kraju. W naszym przekonaniu tylko obywatel świadomy może być patriotą współodpowiedzialnym za losy kraju w każdej z możliwych postaci patriotyzmu, od rodziny poczynając a na polityce kończąc. Skupiamy zatem ludzi ambitnych, pełnych pomysłów oraz motywacji, którzy pragną krzepić w nas wszystkich - Polakach świadomość. Świadomość, która pozwala nam wywrzeć realny wpływ na Polskę i jej kształt oraz dać podstawy i siły do walki z tym, z czym się nie zgadzamy.

Od wiedzy do działania

Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w zakresie udziału w życiu społecznym i politycznym kraju poprzez:

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu gospodarki krajowej, prawa i polityki
  • promowanie idei uczciwej polityki, zrzeszania się w partiach politycznych oraz w organizacjach pozarządowych
  • działanie na rzecz przestrzegania przez sprawujących władzę prawa oraz wynikających z demokratycznego państwa prawa standardów postępowania
  • działania na rzecz rozwijania obowiązków informacyjnych władz wobec obywateli
  • działania na rzecz ograniczenia barier w dostępności do informacji publicznej o władzy
  • działanie na rzecz budowania zaufania obywateli do władzy
  • tworzenie struktury wsparcia dla obywateli chcących czynnie uczestniczyć w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
  • rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi fizycznymi oraz prawnymi osobami zajmującymi się podstawowymi celami fundacji
  • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli świata polityki, nauki, kultury, biznesu oraz wspólnot lokalnych

Celem Fundacji jest również prowadzenie działalności charytatywnej poprzez:

  • wspieranie rzeczowo i finansowo organizacji realizujących zasady społeczeństwa obywatelskiego oraz pomoc osobom zamierzającym założyć taką organizację.

Działania kierujemy do każdej osoby, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy sytuację zawodową, która chciałaby realnie wpłynąć na obecną sytuację Polski. Każdą inicjatywę z Twojej strony postaramy się rozeznać i wdrożyć od jak najlepszej i najefektywniejszej strony, dzięki wsparciu merytorycznemu oraz medialnemu przekazowi jakim dysponujemy.

FAN w praktyce

Fundacja powstała po to, aby skutecznie walczyć z bezradnością obywateli wobec władz państwowych, uciążliwością systemu prawnego i brakiem rzetelnych informacji nie tylko w aspekcie ekonomicznym kraju, ale także prawnym oraz społecznym. Mówimy wprost o tematach, które dotąd owiane były tajemnicą. Organizujemy spotkania, konferencje i warsztaty, prowadzimy własne badania oraz współpracujemy z osobami i organizacjami, które rozwijają ideę społeczeństwa obywatelskiego - świadomego i patriotycznego.

Współpraca

Jesteśmy młodą, rozwijającą się inicjatywą społeczną, otwartą na współpracę zarówno z lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami oraz przedstawicielami świata polityki, nauki, biznesu i kultury, jak również z młodzieżą, studentami i każdym, autentycznie zainteresowanym zmianą obecnej sytuacji, z którą borykamy się na co dzień. Mamy nadzieję, że dołączysz do nas - jako wolontariusz, mecenas, partner lub w innej, wybranej przez siebie roli.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność polityczna
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej