Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Novum Spatium
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 274 20 57
Strona na Facebooku
Kanał na YouTube
Adres rejestrowy
Ulica
Zgrzebnioka 58
Kod pocztowy
41-516
Miejscowość
Chorzów
Województwo
Śląskie
Powiat
Chorzów
Gmina
Chorzów
Adres biura
Dni i godziny pracy
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00
Ulica
Olchowa 2
Kod pocztowy
41-806
Miejscowość
Zabrze
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000528797
REGON
36030159900000
NIP
627-27-40-211
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Charles Kettering, amerykański wynalazca, inżynier i nauczyciel powiedział kiedyś: "Interesuję się przyszłością, bo to tam spędzę resztę mojego życia". Rodzice, kiedy patrzą na swoje dzieci, bez względu na to czy są zdrowe czy też niepełnosprawne, często myślą o przyszłości. Zastanawiają się, jaki los im tworzą działając (lub nie) właśnie teraz. I to te myśli i wątpliwości stały się iskrą do wspólnych, rodzicielskich działań. Bo Fundacja "Novum Spatium" została powołana z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. A zwrot "novum spatium", w tłumaczeniu z łaciny, oznacza "nowa przestrzeń, nowe miejsce". Bo Fundacja podejmować ma działania, których celem jest powołanie i działanie miejsc nowych i dających bezpieczną i pełnoprawną przestrzeń przyszłego życia niepełnosprawnych (teraz) dzieci. W swoich założeniach statutowych przewiduje wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom - przede wszystkim w sferze edukacji, lecznictwa, opieki, mieszkalnictwa i pracy.

Stała transformacja gospodarki, przejawiająca się w zanikaniu jednych, a powstawaniu innych zawodów lub stanowisk pracy, wymagających odmiennych kwalifikacji, wchodzących w zakres wielu specjalizacji zawodowych, coraz większa rola umiejętności i kompetencji społecznych, takich jak: współdziałanie, komunikatywność, własna inicjatywa, samodzielność, adaptacja do określonych warunków, powoduje, że te wymagania są coraz trudniejsze do spełnienia nawet przez ludzi w pełni zdrowych.

Osobom niepełnosprawnym jest jeszcze trudniej sprostać tym oczekiwaniom, przygotować się i dostosować do tempa zmian życia czy rynku pracy. Należy przełamywać stereotypy w postrzeganiu niepełnosprawności, które są zorientowane na rejestrację ograniczeń i słabości, z góry pozbawiając osoby przewlekle chore czy niepełnosprawne szans samorealizacji poprzez pracę czy samodzielną egzystencję. Dlatego szczególnym zainteresowaniem obdarzamy młodzież w wieku szkolnym oraz kwestię szkolnictwa zawodowego i aktywizacji zawodowej. A naszą troską jest nie tylko zapewnienie osobom niepełnosprawnym kształcenia ponadgimnazjalnego na najwyższym poziomie, ale i zapewnienie im możliwości zatrudnienia i samodzielności na miarę możliwości każdej z tych osób.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Fundacja Novum Spatium prowadzi dwie szkoły zawodowe specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
stypendia
rehabilitacja, terapia
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
usługi opiekuńcze
schronienie, nocleg
sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Justyna Siwoń, Prezes Zarządu
Beata Siwoń, Wiceprezes Zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji