Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Fundacja Inicjatyw Społecznych Synergia

Fundacja Inicjatyw Społecznych Synergia
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Popowicka 24 lok. 32
Kod pocztowy
54-237
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000526165
REGON
02252527000000
NIP
894-30-57-271
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem głównym fundacji jest działalność wspierająca rozwój potencjału zawodowego i osobistego grup społecznych, w tym szczególnie osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel główny realizowany jest poprzez poniższe cele szczegółowe:
a) Wyrównywanie szans i aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych;
b) Wspieranie rozwoju i wzmacnianie postaw aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej;
c) Inicjowanie i wspieranie podejmowania aktywności przez seniorów oraz zacieśnianie międzypokoleniowych więzi społecznych;
d) Promowanie ekonomii społecznej;
e) Przeciwdziałanie dyskryminacji, szczególnie ze względu na płeć, wiek, narodowość oraz promowanie godzenia życia rodzinnego z zawodowym;
f) Propagowane idei społeczeństwa wielokulturowego, w tym ułatwianie procesu integracji i adaptacji cudzoziemców;
g) Propagowanie aktywnych działań obywatelskich i prospołecznych, w szczególności idei wolontariatu;
h) Wspieranie rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
i) Promowanie formalnych i nieformalnych form kształcenia i rozwoju kompetencji osobistych, wzmacniających kapitał ludzki.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej