Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Inicjatyw Społecznych Synergia

Fundacja Inicjatyw Społecznych Synergia
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Popowicka 24 lok. 32
Kod pocztowy
54-237
Miejscowość
Wrocław
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000526165
REGON
02252527000000
NIP
894-30-57-271
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem głównym fundacji jest działalność wspierająca rozwój potencjału zawodowego i osobistego grup społecznych, w tym szczególnie osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel główny realizowany jest poprzez poniższe cele szczegółowe:
a) Wyrównywanie szans i aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych;
b) Wspieranie rozwoju i wzmacnianie postaw aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej;
c) Inicjowanie i wspieranie podejmowania aktywności przez seniorów oraz zacieśnianie międzypokoleniowych więzi społecznych;
d) Promowanie ekonomii społecznej;
e) Przeciwdziałanie dyskryminacji, szczególnie ze względu na płeć, wiek, narodowość oraz promowanie godzenia życia rodzinnego z zawodowym;
f) Propagowane idei społeczeństwa wielokulturowego, w tym ułatwianie procesu integracji i adaptacji cudzoziemców;
g) Propagowanie aktywnych działań obywatelskich i prospołecznych, w szczególności idei wolontariatu;
h) Wspieranie rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
i) Promowanie formalnych i nieformalnych form kształcenia i rozwoju kompetencji osobistych, wzmacniających kapitał ludzki.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej