Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja "Dźwięki Ciszy"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
600 280 230
Adres rejestrowy
Ulica
Jagodowa 11b
Kod pocztowy
10-186
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000524850
REGON
36047578000000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2017
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja powstała, aby prowadzić wszechstronną działalność w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych osób z uszkodzonym słuchem, niwelować bariery komunikacyjne ograniczające udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym oraz integrować osoby z wadą słuchu ze środowiskiem osób słyszących.

Jako Fundacja "Dźwięki ciszy" planujemy działać na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności zaś na rzecz osób z wadą słuchu i ich rodzin poprzez:

  • rozwijanie aktywności kulturalnej, ekologicznej, sportowej, zawodowej oraz naukowej osób niepełnosprawnych w szczególności osób z wadą słuchu
  • wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do integracji niepełnosprawnych w szczególności osób z wadą słuchu
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz wspieranie przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych w szczególności osób z wadą słuchu
  • propagowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w szczególności osób z wadą słuchu
  • upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w szczególności osób z wadą słuchu w społeczeństwie
  • wspieranie i prowadzenie inicjatyw na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między osobami niepełnosprawnymi w szczególności osobami z wadą słuchu

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej