Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
667 099 033
Adres rejestrowy
Ulica
Jaworzyńska 7 lok. 9
Kod pocztowy
00-634
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000524519
REGON
14744927500000
NIP
7010439936
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Instytut Innowacyjna Gospodarka jest organizacją pozarządową, która działa w obszarze tworzenia, wdrażania i promocji nowoczesnych technologii oraz innowacji. W dobie coraz intensywniejszego rozwoju cywilizacyjnego, presji ze strony krajów rozwijających się, drastycznego kurczenia się zasobów naturalnych konieczna jest inwestycja w rozwiązania, które pozwolą na dynamiczny, ale jednocześnie zrównoważony rozwój.

Instytut wspiera innowacyjność tworząc platformę wymiany doświadczeń pomiędzy decydentami, instytucjami naukowymi, biznesem i start-upami. Identyfikuje bariery, które spowalniają wdrożenie nowoczesnych technologii, wypracowując jednocześnie skuteczne rozwiązania je przełamujące.

W ramach swojej działalności Instytut prowadzi działania badawcze, edukacyjne i szkoleniowe, których efektem są raporty, opracowania, rekomendacje i roadmaps innowacyjności w Polsce. Ważnym elementem działalności jest wypracowanie odpowiednich form dialogu i współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy w celu rozwoju polskiej innowacyjności.

Kluczowe obszary działania to rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój miast w oparciu o ideę "Smart Cities".

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
26.06.2018
Według najnowszego raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka pt. „Ocena ekonomicznych kosztów i obciążenia społecznego zaburzeń siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem DME i AMD” koszty pośrednie cukrzycowego obrzęku plamki DME są 12 krotnie wyższe niż koszty bezpośrednie, a koszty wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD 4 krotnie przekraczają bezpośrednie koszty leczenia.
Publicystyka
17.04.2018
Według najnowszego raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka pt. „Poprawa dostępu do innowacyjnych terapii jako czynnik wzrostu inwestycji w Polsce” innowacje w sektorze farmaceutycznym mogą przyczynić się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, jakości kapitału ludzkiego, a w konsekwencji wzrostu gospodarczego. Jednak do tej pory potencjał działalności innowacyjnej tej branży w Polsce nie był w pełni wykorzystywany.
Publicystyka
29.03.2018
Według najnowszego raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka „W kierunku gospodarki cyrkularnej rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu”, od 2004 roku ilość odpadów w Unii Europejskiej zmniejszyła się o 2,1 %, podczas gdy w Polsce wzrosła o 30,3%. Pokazuje to jak bardzo nieefektywnie korzystamy z naszych zasobów.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej