Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Targowa 82 lok. 5
Kod pocztowy
03-448
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Północ
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000515182
REGON
36003320700000
NIP
1132883155
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Ogólnopolski związek stowarzyszeń pod nazwą Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego, zwany dalej Unią, zrzesza stowarzyszenia i inne osoby prawne działające na rzecz zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem Unii jest działanie w interesie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie podjęcia i utrzymania płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz wspieranie rozwoju zawodowego tych osób.

Cel ten jest realizowany poprzez:

 • Oddziaływanie na polską politykę społeczną i gospodarczą w zakresie wprowadzania idei zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Wspieranie działalności członków Unii, koordynowanie wymiany doświadczeń miedzy członkami Unii, współkształtowanie polityki społecznej i zatrudnieniowej oraz ustawodawstwa w interesie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Promowanie zatrudnienia wspomaganego, rozumianego zgodnie ze standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego i bazującego na polskich doświadczeniach w tej dziedzinie.
 • Tworzenie systemowych rozwiązań służących samorealizacji i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Wsparcie dla organizacji działających na rzecz zatrudnienia wspomaganego oraz organizacji rozpoczynających działalność w zakresie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Współpracę i wymianę informacji między krajowymi i zagranicznymi organizacjami, działającymi na rzecz zatrudnienia wspomaganego oraz organizacjami zainteresowanymi tą tematyką.
 • Współpracę z pracodawcami i ich organizacjami w celu promowania i realizacji idei zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich.
 • Kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku,
 • Dbanie o interesy i zabezpieczenie formalne, prawne i organizacyjne osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Reprezentowanie organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich, wobec sektora publicznego i innych środowisk, w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym oraz współpraca z podmiotami publicznymi w kształtowaniu polityki dotyczącej zatrudniania i aktywności zawodowej i pracowniczej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Doradztwo, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działalności w zakresie zatrudnienia wspomaganego, w tym organizacje konferencji, seminariów, szkoleń, wydawanie publikacji i innych materiałów.
 • Wypracowywanie standardów i rozwiązań prawnych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w ich aktywności zawodowej.
 • Prowadzenie kampanii społecznych, informacyjnych, medialnych promujących zatrudnienie i aktywność zawodową osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Promocję dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia wspomaganego.
 • Zajmowanie stanowiska wobec problemów i praktyk związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Badanie i monitorowanie sytuacji osób objętych zatrudnieniem wspomaganym na rynku pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej