Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Targowa 82 lok. 5
Kod pocztowy
03-448
Miejscowość
Warszawa-Praga-Północ
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Północ
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000515182
REGON
36003320700000
NIP
113-28-83-155
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Ogólnopolski związek stowarzyszeń pod nazwą Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego, zwany dalej Unią, zrzesza stowarzyszenia i inne osoby prawne działające na rzecz zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem Unii jest działanie w interesie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie podjęcia i utrzymania płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz wspieranie rozwoju zawodowego tych osób.

Cel ten jest realizowany poprzez:

 • Oddziaływanie na polską politykę społeczną i gospodarczą w zakresie wprowadzania idei zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Wspieranie działalności członków Unii, koordynowanie wymiany doświadczeń miedzy członkami Unii, współkształtowanie polityki społecznej i zatrudnieniowej oraz ustawodawstwa w interesie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Promowanie zatrudnienia wspomaganego, rozumianego zgodnie ze standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego i bazującego na polskich doświadczeniach w tej dziedzinie.
 • Tworzenie systemowych rozwiązań służących samorealizacji i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Wsparcie dla organizacji działających na rzecz zatrudnienia wspomaganego oraz organizacji rozpoczynających działalność w zakresie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Współpracę i wymianę informacji między krajowymi i zagranicznymi organizacjami, działającymi na rzecz zatrudnienia wspomaganego oraz organizacjami zainteresowanymi tą tematyką.
 • Współpracę z pracodawcami i ich organizacjami w celu promowania i realizacji idei zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich.
 • Kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku,
 • Dbanie o interesy i zabezpieczenie formalne, prawne i organizacyjne osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Reprezentowanie organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich, wobec sektora publicznego i innych środowisk, w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym oraz współpraca z podmiotami publicznymi w kształtowaniu polityki dotyczącej zatrudniania i aktywności zawodowej i pracowniczej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Doradztwo, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działalności w zakresie zatrudnienia wspomaganego, w tym organizacje konferencji, seminariów, szkoleń, wydawanie publikacji i innych materiałów.
 • Wypracowywanie standardów i rozwiązań prawnych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w ich aktywności zawodowej.
 • Prowadzenie kampanii społecznych, informacyjnych, medialnych promujących zatrudnienie i aktywność zawodową osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Promocję dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia wspomaganego.
 • Zajmowanie stanowiska wobec problemów i praktyk związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Badanie i monitorowanie sytuacji osób objętych zatrudnieniem wspomaganym na rynku pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej