Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Witkowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Witkowie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
698 765 214
Adres rejestrowy
Ulica
Zielona 4b
Kod pocztowy
62-230
Miejscowość
Witkowo
Województwo
wielkopolskie
Powiat
gnieźnieński
Gmina
Witkowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000513334
REGON
30277077300000
NIP
784-24-92-303
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
27
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz szkół, placówek, instytucji oświatowych i osób fizycznych w realizowaniu zadań edukacyjnych, promowanie idei uczenia się przez całe życie, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, a także wspieranie ustaleń Komisji Europejskiej określającej cele i kierunki rozwoju edukacji w Europie. Całość działalności stowarzyszenia może mieć charakter odpłatny i nieodpłatny.

Stowarzyszenie realizuje swe cele w szczególności poprzez:

 1. opracowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych,
 2. prowadzenie działalności oświatowej i opiekuńczej na rzecz dzieci i młodzieży,
 3. popularyzowanie wśród nauczycieli i innych osób idei rozwoju i doskonalenia,
 4. promowanie w społeczeństwie idei ustawicznej edukacji i kształtowanie postaw obywatelskich,
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród osób dorosłych,
 6. organizowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
 7. organizowanie działań ekologicznych oraz promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
 8. organizowanie spotkań, imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i zdrowotnych, imprez turystycznych oraz szkoleń specjalistycznych,
 9. współpracę z placówkami edukacyjnymi oraz NGO z regionu, kraju i Europy w celu budowania pozarządowego lobby na rzecz edukacji,
 10. organizowanie wyjazdów studyjnych dla członków stowarzyszenia i innych zainteresowanych osób,
 11. organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, letnich szkół i zjazdów, wystaw,
 12. prowadzenie działalności doradczej,
 13. prowadzenie portalu,
 14. prowadzenie obsługi administracyjnej i logistycznej Stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Mikołaj Michalski, członek
Agnieszka Biela, sekretarz
Anna Milarska, skarbnik
Tomasz Deskowski, wiceprezes
Wanda Rachut, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej