Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja "BlaSk - Daniel i Dawid"
Zakończyła działalność
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
506 109 164
Adres rejestrowy
Ulica
Bidziny 151
Kod pocztowy
27-532
Miejscowość
Bidziny
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
opatowski
Gmina
Wojciechowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000512364
REGON
26078121400000
NIP
863-16-99-137
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

"Nie zapominajmy o tych, których nie ma wśród nas, a pomagajmy tym, którzy oczekują naszego wsparcia".

Do utworzenia Fundacji "BlaSk - Daniel i Dawid" przyczynił się śmiertelny wypadek komunikacyjny Daniela i Dawida. W zamian narodziła się chęć niesienia pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom szczególnie poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Pragniemy, aby za przyczyną naszej fundacji dokonywała się poprawa ich stanu zdrowia i jakości życia, poprzez szeroko rozumianą rehabilitację i działania wspierające, które z kolei zniwelują bariery społeczne poszkodowanych, wynikające z ich niepełnosprawności.

Celem Fundacji jest:
1) pomoc w leczeniu, edukacji oraz działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych , w tym rehabilitacja oraz dogoterapia i hipoterapia
2) świadczenia pomocy dzieciom chorym
3) pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich
4) pomoc osobom, których niepełnosprawność psychiczna jest konsekwencją wypadków komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i ich rodzin
5) prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom
6) działalność charytatywna
7) promocja i organizacja wolontariatu
8) wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzącą działalność zgodną ze statutem Fundacji
9) ochrona i promocja zdrowia
10) pomoc ofiarom katastrof komunikacyjnych.

Fundacja otacza pomocą osoby chore i niepełnosprawne, sieroty i dzieci z rodzin patologicznych i ubogich, a w szczególności dzieci, młodzież i ich rodziny poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

 • organizowanie transportu osób niepełnosprawnych
 • zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych
 • organizowanie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych
 • organizowanie zajęć, imprez, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży
 • organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych
 • organizowanie pomocy z udziałem wolontariatu
 • prowadzenie szkoleń dla rodziców i wolontariuszy pracujących z dziećmi poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych
 • finansowanie i dofinansowanie kosztów rehabilitacji, leczenia, terapii dzieci i młodzieży poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
 • organizowanie wycieczek, konkursów, imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym
 • organizowanie i rozdział darów
 • organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych działalnością statutową fundacji
 • korzystanie ze środków masowego przekazu w celu propagowania wartości osoby, niezależnie od posiadanych przez nią dysfunkcji fizycznych, psychicznych i intelektualnych oraz nawiązywanie kontaktu takich osób ze społeczeństwem ludzi zdrowych
 • kierowanie uwagi społeczeństwa i ustawodawców na problemy osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
 • współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz niepełnosprawnych
 • wspieranie działalności innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Zarząd

Magdalena Lis, Członek zarządu
Robert Błaszczak, Członek zarządu
Lucyna Błaszczak, Prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej