Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy warto być OPP? Standardy, obowiązki, przywileje Wszystkie informacje w jednym miejscu. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego

Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 556 82 50
Adres rejestrowy
Ulica
Wiejska 12a
Kod pocztowy
00-490
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000509561
REGON
14725003600000
NIP
7010425839
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

MISJA

Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. Od 30 lat pracujemy na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajdujemy i wspieramy liderów różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych. Wierzymy, że to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian.

Fundacja jest miejscem spotkania i dialogu. W naszych programach uczestniczą osoby z różnych opcji politycznych i społecznych. Konfrontacja z innym punktem widzenia jest jednym z podstawowych narzędzi Szkoły do budowania z jednej strony kultury dyskusji opartej na szacunku, z drugiej - świadomości własnego systemu wartości i wywodzącej się z niego tożsamości.

Programy Fundacji są silnym doświadczeniem rozwojowym, dla wielu Absolwentów stają się punktem zwrotnym w ich karierach w życiu publicznym. Szkoła Liderów wyposaża w narzędzia do przeprowadzania zmiany i wywierania wpływu, pogłębia samoświadomość i stwarza możliwości dalszego rozwoju.

Podstawowe programy Fundacji, dzięki zaangażowaniu donorów i darczyńców, pozostają od wielu lat bezpłatne. Ponadto Szkoła Liderów oferuje indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta programy i usługi. Zysk z działalności gospodarczej w całości przeznaczany jest na cele statutowe organizacji.

WARTOŚCI

Szkoła Liderów upowszechnia model przywództwa opartego na:

odpowiedzialności
Inwestujemy w osoby o zdolnościach przywódczych, które nie boją się wyzwań i związanych z nimi poświęceń; w liderów, którzy nie wachają się podejmować trudnych wyborów i śmiałych decyzji oraz biorą pełną odpowiedzialność za ich konsekwencje.

budowaniu zaufania i współpracy
Wierzymy, że dobre przywództwo dalekie jest od wodzostwa. Istnieją różne wzorce zachowań liderów, jednak wszystkie łączy umiejętność angażowania innych i poszukiwania sprzymierzeńców.

tworzeniu wizji odpowiadających na aktualne problemy w Polsce i na świecie
Tematy poruszane podczas programów Szkoły są głęboko zakorzenione w zastanej rzeczywistości polskiej i światowej. Stymulujemy dyskusję i poszukiwanie rozwiązań w obszarach ważnych dla rozwoju Polski: gospodarka, środowisko, energetyka, edukacja, system społeczny, ustrój i samorząd.

odwadze i skuteczności we wprowadzaniu zmian
Absolwentów namawiamy do obierania skutecznych strategii wprowadzania zmian i zajmowania pozycji wpływu, w tym stanowisk, urzędów i innych funkcji formalnych.

poszanowaniu demokracji
Misja Szkoły opiera się na poszanowaniu instytucji państwa i prawa. Do programów SL przyjmujemy przedstawicieli wszystkich demokratycznych ruchów i opcji światopoglądowych, dbając o zachowanie różnorodności i odzwierciedlenie rzeczywistości społecznej.

NASZE METODY

Programy Szkoły Liderów różnią się intensywnością, długością trwania i charakterem w zależności od rodzaju przywództwa, jaki kształtują: lokalnego, politycznego, czy na poziomie samorządowym. Jednocześnie wszystkie programy opierają się na kilku podstawowych elementach metodyki Szkoły. Są to:

 • debata oksfordzka - służy nauce rzeczowej i pełnej argumentacji, poszanowaniu zasad kultury, wzbudza szacunek do oponenta i ćwiczy wystąpienia publiczne
 • trening liderski typu outdoor - intensywne doświadczenie formacji grupowej, stanowiące podstawę do diagnozy własnych słabych i mocnych stron
 • praca merytoryczna w małych grupach - oparta na budowaniu autentycznej relacji z bardziej doświadczonymi liderami
 • tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń - dyskusje formacyjne, world Cafe, forum dobrych praktyk
 • spotkania z inspirującymi liderami z różnych środowisk
 • warsztat na temat budowania wizerunku, uczący publicznych wystąpień
 • szeroka gama gier i narzędzi szkoleniowych - Systemy firm Metalog, The Grove, Points of You, RSVP Design, a także gry i narzędzia autorskie, tworzone na zamówienie.

Naszą siłą są ludzie
Szkołę Liderów prowadzą doświadczeni trenerzy i superwizorzy. Naszymi trenerami są osoby sprawdzone, dbające o atmosferę i skuteczność szkolenia. Naszych tutorów i coachów wyróżnia uważność na potrzeby, podążanie za klientem, umiejętność wydobywania potencjału i dawania przestrzeni do rozwoju. Nasi mentorzy i eksperci to osoby doświadczone, posiadające autorytet w swojej dziedzinie. Mamy jedną z największych sieci kontaktów, współpracujemy z grupą kilkudziesięciu trenerów i coachów oraz blisko 4000 liderów - Absolwentów naszych programów i szkoleń.

About

The School for Leaders was founded in the summer of 1994 by the initiative of Dr Zbigniew A. Pełczyński, professor at the Oxford University. In 1997 the project transformed into the School for Leaders Association, which in 2014 became School for Leaders Foundation. Our mission is to support the development of civil society through training and support of leaders who perform their activities within the public sphere in NGOs, local government institutions and political parties. The participants of our programs are the people of different political and social backgrounds. After over 20 years of activity, our Alumni are members of the European and Polish Parliament, of the government and of many local governments. They also run hundreds of organizations and social initiatives in over 40 countries all across the world. 

One of the most important challenges that Poland has to face nowadays is the construction of the social capital which is not only the value in itself but also serves as a kind of fuel for all the other development challenges. The key factor for the growth of the social capital is the leadership which is a vital tool for building cooperation and ties which enhance the level of confidence and the intensity of civic activity and actions for the common good.

Another important development factor is the preparation of the public personnel for the introduction of the necessary changes. It is vital to provide them with the appropriate competences in such areas as creation of the vision, risk taking, acting based on the long-term strategies, methods of engaging people into common activities and creating the conditions for the cooperation around the common aims and creativity. It is necessary to enhance and develop the leadership competences and attitudes of people who are to shape the development of Poland, their own institutions, organizations and local communities. There is a need for a conscious policy of supporting those who are influential so that the others follow them.

Those are the needs we are trying to meet through our various programs, including:

 • PAFF Leaders Program
 • School for Leaders of the Polish Community Abroad,
 • National Consultation Network of Leaders,
 • School for Political Leaders,
 • and many others.
Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
10.11.2022
Osoby aktywistyczne przyjmują czynną postawą wobec życia. W działaniu czują się jak ryby w wodzie. Napędza je empatia, poczucie odpowiedzialności, tożsamość mniejszościowa, czy sprzeciw wobec niesprawiedliwości społecznej. Te czynniki sprzyjają ponadprzeciętnemu zaangażowaniu, pracy ponad siły i zaniedbywaniu swoich potrzeb, co często kończy się wypaleniem. Myślmy o aktywizmie długofalowo, działajmy w zgodzie ze sobą i dbajmy o siebie.
Publicystyka
12.02.2024
„Kształcenie liderów i liderek jest naszą misją” – mówi w wywiadzie z Alicją Dąbkowską Agnieszka Szelągowska, wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego. „Mówię to poważnie – wierzę, że osoby czujące odpowiedzialność za wprowadzanie zmian w swoich społecznościach zmieniają Polskę”.
Publicystyka
13.04.2022
Prawa człowieka, wpływ, edukacja i zdrowie psychiczne – to główne tematy warsztatów dla młodych liderek i liderów (17-25 lat), którzy spotkali się z końcem marca br. w Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Od 1994 roku zajmujemy się kompleksowym rozwojem liderów i ich umiejętności niezbędnych w kierowaniu zespołami i wprowadzaniu zmian w ich środowiskach. Przez ten czas nasi trenerzy pracowali z różnorodnymi grupami – politykami, przedstawicielami biznesu, urzędnikami i lokalnymi liderami społecznymi. Dzięki połączeniu tak wielu perspektyw, obecnie jesteśmy w stanie nie tylko dostosować nasze programy i szkolenia do potrzeb każdej grupy, ale także wnosić nowe spojrzenie i inspirację do zespołów i organizacji. Oferujemy szkolenia, coaching i tutoring, usługi facylitacyjne i kompleksowe programy rozwojowe szyte na miarę.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej