Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Ewangelickie Stowarzyszenie "Droga"

Ewangelickie Stowarzyszenie "Droga"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
695 773 139
Adres rejestrowy
Ulica
Słowackiego 26
Kod pocztowy
19-300
Miejscowość
Ełk
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ełcki
Gmina
Ełk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000472250
REGON
28153380400000
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest prowadzenie szeroko rozumianej działalności społecznie użytecznej, w szczególności ochrona zdrowia społeczeństwa, świadczenie wszechstronnej pomocy na rzecz osób i grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Dodatkowo celem stowarzyszenia jest: a) pomoc społeczna i praca socjalna; b) reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; c) działania wyrównujące szanse osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym; d) ochrona i promocja zdrowia; e) przeciwdziałania dyskryminacji w szczególności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; f) promocja i rozwój przedsiębiorczości lokalnej/regionalnej; g) działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza; h) działalność w sferze kultury i ochrony dóbr kultury; i) wspieranie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; j) wolontariat; k) rozwój i promocja wspólnot i społeczności lokalnej; l) działalność badawcza, szkoleniowa i informacyjna; ł) pomoc medyczna i działalność medyczna; m) rozpowszechnianie w społeczeństwie zasad etyki chrześcijańskiej i kształtowanie postaw tolerancji religijnej wobec wszystkich wyznań i przekonań.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej