Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Kreatywności i Innowacyjności w Działaniu

Fundacja Kreatywności i Innowacyjności w Działaniu
Kontakt
Telefon
732 249 699
Adres rejestrowy
Ulica
Koncertowa 7 lok. 214
Kod pocztowy
20-843
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000510849
REGON
06168903700000
NIP
712-32-87-913
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest "Aby budować lepszą przyszłość dla wszystkich, pomagamy ludziom się rozwijać i osiągać niesamowite rzeczy".
Składają się na nią cele wyszczególnione w statucie:
1) Wspieranie rozwoju osobistego u ludzi z każdej grupy wiekowej.
2) Budowanie społeczeństwa przedsiębiorczego i obywatelskiego, poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych i obywatelskich.
3) Wspieranie współpracy nauki z biznesem.
4) Stymulowanie koegzystencji biznesu z ekonomią społeczną.
5) Działanie na rzecz promocji zdrowia i sportu.
6) Działania wspierające i uzupełniające edukację powszechną.
7) Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez eliminacje postaw bierności i roszczeniowości.
8) Wspieranie integracji społecznej.
9) Realizowanie założeń innowacyjności poprzez wspieranie i promowanie nowych praktyk oraz technologii.
10) Realizowanie założeń kreatywności poprzez wdrażanie i promowanie nowych niekonwencjonalnych rozwiązań.

Działania jakie podejmujemy w celu realizacji naszych celów:
1) Organizacja i przeprowadzanie szkoleń oraz warsztatów.
2) Poradnictwo, coaching indywidualny i grupowy.
3) Organizacja eventów i konferencji.
4) Promocja i reklama kreatywnych, a także innowacyjnych przedsięwzięć na fanpage oraz stronie internetowej.
5) Publikacja materiałów, filmów i artykułów, promujących postawy oraz wartości wynikające z celów organizacji.
6) Realizacja projektów i programów związanych z wyżej wymienionymi celami organizacji.
7) Współpraca z innymi podmiotami z sektora administracji, biznesu oraz ekonomii społecznej w celu realizacji wyżej wymienionych celów.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Łukasz Lewicki, Wiceprezes Zarządu
Rafał Sawicki, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej